Multilingual Folk Tale Database


Κόραξ καὶ ἀλώπηξ (Αἴσωπος)

Dhelpra dhe korbi De kraai en de vos
unknown author unknown author
Albanian Dutch
Te një lis sipër në majë, zoti korb qëndroi të hajë, një copër djathë që mbante në sqep. Een kraai zat in de boom met een stukje vlees in zijn bek dat hij had gestolen.
Kur nisi ta hante, shkon një dhelpër e mallkuar, se i ra erë djathi i vjeshtuar, dëshiron ta hajë vetë, dhe i tha korbit me bisht përpjetë: “Mirëdita, mik i vjetër, bukurinë tënde nuk e ka zog tjetër, me pendë të bardha; në di të këndosh, përmbi zogj të tërë do të mbretërosh”. Een vos die hem zag nam zich voor het vlees te bemachtigen.
Të tregojë zënë, zoti korb gërhiti, dhe lëshoi djathit, po dhelpra ia priti, e korbit i tha: “Dëgjo, o budalla, ata që lëvdojnë, me gjë të botës duan të rrojnë. Hij stond onder de boom en begon de kraai te vertellen wat een mooie grote vogel hij was.
Zot, kjo këshillë që të rrëfeva, sot vlen më tepër se cop’ e djathit që të rrëmbeva...”. Hij zou de koning moeten zijn van de vogels zei de vos, en hij zou zeker koning worden wanneer hij ook een stem zou hebben.
Dhe iku me bisht përpjetë. De kraai was zo gretig om aan te tonen dat hij een stem had, dat hij het vlees liet vallen, en kraaide voor alles dat hij waard was.
Korb i shkretë, korb i mjerë, u turpërua, dhe u betua, të mos gënjehet dhe tjetër herë. De vos rende er op af, greep het vlees en zei hem: “Als je hersens had kunnen combineren met je andere kwaliteiten dan zou je een ideale koning kunnen zijn.”


Change: Change: