Multilingual Folk Tale Database


Κόραξ καὶ ἀλώπηξ (Αἴσωπος)

Rebase juust De kraai en de vos
unknown author unknown author
Estonian Dutch

onk oli puu otsas ja suur juustutükk olnd noka vahel. Jah – ja rebane läks ja nägi, et sellel seal midagi noka vahel. Mõtles kohe, et ma saan selle omale. Läind puu alt läbi ja ütlend:

"Oh sa kuldne linnukene, kui ilus sa oled! Kui ilus su hääl võib siis veel olla! Et kui ma seda ka kuuleks!"

Ronk oli kohe meelitud, et tema ilus on ja hakkas kohe häält ka tegema. Teind kohe "Raaks! Raaks!" ja juustutükk kukkund noka vahelt maha. Rebane sõi juustu ära ja ainult naernud veel:

"Ise va must tont, tema loodab ka, et tema ilus on!"

Rongal ei tulnd seda sugu meelegi, et nii kui ta hakkab häält tegema, siis juustutükk kukub maha.

Een kraai zat in de boom met een stukje vlees in zijn bek dat hij had gestolen. Een vos die hem zag nam zich voor het vlees te bemachtigen. Hij stond onder de boom en begon de kraai te vertellen wat een mooie grote vogel hij was. Hij zou de koning moeten zijn van de vogels zei de vos, en hij zou zeker koning worden wanneer hij ook een stem zou hebben. De kraai was zo gretig om aan te tonen dat hij een stem had, dat hij het vlees liet vallen, en kraaide voor alles dat hij waard was. De vos rende er op af, greep het vlees en zei hem: “Als je hersens had kunnen combineren met je andere kwaliteiten dan zou je een ideale koning kunnen zijn.”Change: Change: