Multilingual Folk Tale Database


Ὄνος καὶ ἀλώπηξ καὶ λέων (Αἴσωπος)

Az oroszlánról, szamárról és rókáról. The Ass, the Fox, and the Lion
Pesti Gábor George Fyler Townsend
Hungarian English

Az oroszlány, a szamár és az róka menének mind együtt vadászni, nagy sok vadakat verének és fogának, meg kezdének vele osztozni, és mikoron a szamár az ő részét kinek mind igazán ki adná, az oroszlán meg haragvék, nagyot ordíta, meg kapá a szamárt, és mind foltra szaggatá. Annak utána hagyá az rókának, hogy ő osztaná meg, mellyet mikoron a róka meg osztott volna, mind az oroszlánnak hagyá és válogatá az nagyját és jobbát, magának csak valami keveset és hitvánt hagyván. Kinek az oroszlán felelé, és mondá: Ki taníta meg tégedet, hogy illyen mesterséggel tudnád meg osztani? Amaz a holt szamárra tekinte és mondá: Imennek halála taníta.

Értelme.

Bódog, ki máson vehet oly jó tanúságot,
Hogy el távoztathat minden gonoszságot,
És unos untalan nem vall bosszúságot.

THE ASS and the Fox, having entered into partnership together for their mutual protection, went out into the forest to hunt. They had not proceeded far when they met a Lion. The Fox, seeing imminent danger, approached the Lion and promised to contrive for him the capture of the Ass if the Lion would pledge his word not to harm the Fox. Then, upon assuring the Ass that he would not be injured, the Fox led him to a deep pit and arranged that he should fall into it. The Lion, seeing that the Ass was secured, immediately clutched the Fox, and attacked the Ass at his leisure.Change: Change: