Multilingual Folk Tale Database


Ὄνος πατήσας σκόλοπα καὶ λύκος (Αἴσωπος)

Ὄνος πατήσας σκόλοπα καὶ λύκος De ezel en de wolf
Βαβρίας Maarten Janssen
Ancient Greek Dutch

Ὄνος πατήσας σκόλοπα χωλὸς εἱστήκει·
λύκον δ' ἰδὼν παρόντα καὶ σαφῆ δείσας
ὄλεθρον οὕτως εἶπεν· "ὦ λύκε, θνῄσκω,
μέλλω τ' ἀποπνεῖν. σοὶ δὲ συμβαλὼν χαίρω·
σὺ μᾶλλον ἤ γὺψ ἢ κόραξ με δειπνήσεις.
χάριν δέ μοι δὸς ἀβλαβῆ τὲ καὶ κούφην
ἐκ τοῦ ποδός μου τὴν ἄκανθαν εἰρύσσας,
ὥς μου κατέλθῃ πνεῦμ' ἀναλγὲς εἰς Ἅιδου."
κἀκεῖνος εἰπών "χάριτος οὐ φθονῶ ταύτης"
ὀδοῦσιν ἄκροις σκόλοπα θερμὸν ἐξῄρει.
ὁ δ' ἐκλυθεὶς πόνων τε κἀνίης πάσης
τὸν κνηκίην χάσκοντα λακτίσας φεύγει,
ῥῖνας μέτωπα γομφίους τ' ἀλοιήσας.
"οἴμοι" λύκος "τάδ'" εἶπε "σὺν δίκῃ πάσχω·
τί γὰρ ἄρτι χωλοὺς ἠρξάμην ἰατρεύειν,
μαθὼν ἀπ' ἀρχῆς οὐδὲν ἢ μαγειρεύειν;"

Een ezel die liep te grazen in een wei zag een wolf op hem af komen die hem wilde vangen, en deed net alsof hij verlamd was. Toen de wolf hem bereikte vroeg hij hoe het kwam dat de ezel verlamd was. De ezel antwoordde dat hij op een doorn was gestapt toen hij door een opening in de heg was gekropen. Hij vroeg aan de wolf om de doorn eruit te trekken, om te voorkomen dat de wolf erin zou stikken bij het opeten van de ezel. De wolf was het ermee eens en tilde de poot van de ezel op en begon met volle aandacht naar de doorn te zoeken. De ezel trapte met zijn hoeven de wolf tegen zijn kaak en galoppeerde weg. De wolf zei in pijn: "Dit is mijn verdiende loon, want waarom probeerde ik een heler te zijn, terwijl mijn vader me alleen heeft geleerd om een slager te wezen?"Change: Change: