Multilingual Folk Tale Database


Ὄνος πατήσας σκόλοπα καὶ λύκος (Αἴσωπος)

Ὄνος πατήσας σκόλοπα καὶ λύκος De wolf en de ezel
Βαβρίας unknown author
Ancient Greek Dutch

Ὄνος πατήσας σκόλοπα χωλὸς εἱστήκει·
λύκον δ' ἰδὼν παρόντα καὶ σαφῆ δείσας
ὄλεθρον οὕτως εἶπεν· "ὦ λύκε, θνῄσκω,
μέλλω τ' ἀποπνεῖν. σοὶ δὲ συμβαλὼν χαίρω·
σὺ μᾶλλον ἤ γὺψ ἢ κόραξ με δειπνήσεις.
χάριν δέ μοι δὸς ἀβλαβῆ τὲ καὶ κούφην
ἐκ τοῦ ποδός μου τὴν ἄκανθαν εἰρύσσας,
ὥς μου κατέλθῃ πνεῦμ' ἀναλγὲς εἰς Ἅιδου."
κἀκεῖνος εἰπών "χάριτος οὐ φθονῶ ταύτης"
ὀδοῦσιν ἄκροις σκόλοπα θερμὸν ἐξῄρει.
ὁ δ' ἐκλυθεὶς πόνων τε κἀνίης πάσης
τὸν κνηκίην χάσκοντα λακτίσας φεύγει,
ῥῖνας μέτωπα γομφίους τ' ἀλοιήσας.
"οἴμοι" λύκος "τάδ'" εἶπε "σὺν δίκῃ πάσχω·
τί γὰρ ἄρτι χωλοὺς ἠρξάμην ἰατρεύειν,
μαθὼν ἀπ' ἀρχῆς οὐδὲν ἢ μαγειρεύειν;"

Een wolf, die tot leider was gekozen door de andere wolven, maakte een wet dat elk zijn deel van de jacht in zou leveren en eerlijk zouden delen met de rest zodat ze niet in de verleiding zouden komen om elkaar uit honger op te eten. Maar een ezel stapte naar voren en terwijl hij zijn manen schudde zei hij: “Een nobele gedachte is aan het brein van de wolf ontsproten. Maar waarom, wolf, stopte je de opbrengst van gisteren in je eigen hol? Doe het bij de voorraad en deel het.” Op dit vertoog besloot de wolf de wet te annuleren.Change: Change: