Multilingual Folk Tale Database


Βόες τρεῖς καὶ λέων. (Αἴσωπος)

Λέων καὶ δύο ταῦροι Yn Lion as ny Tree Terriu
Syntipas Edward Faragher
Ancient Greek Manx

Λέων προβαλὼν ταύροις δυσὶν ἐπειρᾶτο τούτους καταθοινήσασθαι. οἱ δὲ τὰ ἑαυτῶν κέρατα ἐπίσης αὐτῷ ἀντιπαρατάξαντες οὐκ εἴων τὸν λέοντα μέσον αὐτῶν παρελθεῖν. ὁρῶν τοίνυν ἐκεῖνος ὡς ἀδυνάτως ἔχει πρὸς αὐτοὺς κατεσοφίσατο τοῦ ἑνός, καὶ πρὸς αὐτὸν ἔφησεν ὡς «εἴ γε τὸν σὸν ἑταῖρον προδώσεις μοι, ἀβλαβῆ σε διατηρήσω.» καὶ τούτῳ τῷ τρόπῳ ἀμφοτέρους τοὺς ταύρους ἀνῄρηκεν.
Οὗτος δηλοῖ ὡς καὶ πόλεις καὶ ἄνθρωποι ἀλλήλοις ὁμονοοῦνντες οὐ συγχωροῦσιν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς περιγίνεσθαι· τῆς δ᾿ ὁμονοίας καταφρονοῦντες εὐχερῶς ἄρδην τοῖς ὑπεναντίοις ἁλίσκονται.

Va three terriu son traa liauyr gyndyr cooidjagh. Va lion lhie ayns cooill jerkal dy jannoo ad e cragh, agh v'eh agglit dy huittym orroo ooilley cooidjagh. Ec-y-jerrey lesh goan foalsey ren eh scarrey ad, eisht huitt eh orroo fegooish aggle myr va'n gyndyr nyn lomarcan, as jannoo giens orroo, ger lurg fer, ayns e hraa hene.

Ta unnaneys niart.Change: Change: