Multilingual Folk Tale Database


Pullus ad Margaritam (Phaedrus)

Петух и жемчужное зерно Kogut i perła
Иван Крылов Władysław Noskowski
Russian Polish

Навозну кучу разрывая,
Петух нашел Жемчужное Зерно
И говорит: «Куда оно?
Какая вещь пустая!
Не глупо ль, что его высоко так ценят?
А я бы, право, был гораздо боле рад
Зерну ячменному: оно не столь хоть видно,
Да сытно».

Невежи судят точно так:
В чем толку не поймут, то всё у них пустяк.

Kogut znalazł na śmietniku
Perłę o cudnym połysku.
Zapiał, zdobycz w dziób zabiera
I niesie do jubilera.
«Patrz, błyszczy jak ranna rosa,
Lecz nad tę perłę wspaniałą
Jedno drobne ziarnko prosa
Bardziej by mi się przydało.»

Człowiek, jakich wiele znacie,
Wziął w spadku po literacie
Rękopism. Długo rozważa,
W końcu idzie do księgarza.
«Patrz, wszak dzieło znakomite,
Lecz nad mądre te szpargały
Dwa lub trzy talarki bite
Bardziej by mi się przydały.»Change: Change: