Multilingual Folk Tale Database


Der gestohlene Heller (Jacob & Wilhelm Grimm)

Den stjålne toøre Der gestohlene Heller
unknown author Jacob & Wilhelm Grimm
Danish German
Der var engang en mand, som sad til bords med sin kone og sine børn og en god ven, der var kommet på besøg. Es sass einmal ein Vater mit seiner Frau und seinen Kindern mittags am Tisch, und ein guter Freund, der zum Besuch gekommen war, ass mit ihnen.
Da klokken slog tolv, åbnedes døren og et lille blegt barn kom ind i snehvide klæder. Und wie sie so sassen, und es zwölf Uhr schlug, da sah der Fremde die Tür aufgehen und ein schneeweiss gekleidetes, ganz blasses Kindlein hereinkommen.
Det så hverken til højre eller venstre, sagde ikke et ord og gik lige forbi dem ind i værelset ved siden af. Es blickte sich nicht um und sprach auch nichts, sondern ging geradezu in die Kammer nebenan.
Lidt efter kom det igen og gik ganske stille uå af døren. Bald darauf kam es zurück und ging ebenso still wieder zur Türe hinaus.
De to følgende dage gik det ligesådan, og den fremmede spurgte da faderen, hvem det smukke barn var, som hver dag gik igennem stuen. " Am zweiten und dritten Tag kam es auf ebendiese Weise.
Jeg har ikke set noget," svarede han, "og jeg kan heller ikke tænke mig, hvem det skulle være." Da fragte endlich der Fremde den Vater, wem das schöne Kind gehörte, das alle Mittag in die Kammer ginge.
Da det kom igen næste dag, viste manden det til de andre, men ingen af dem kunne se det. 'Ich habe es nicht gesehen,' antwortete er, 'und wüsste auch nicht, wem es gehören könnte.
Han fulgte nu efter det ind i stuen, og så da, at det sad og gravede med fingrene i dørsprækken, men da det fik øje på den fremmede forsvandt det. ' Am andern Tage, wie es wiederkam, zeigte es der Fremde dem Vater, der sah es aber nicht, und die Mutter und die Kinder alle sahen auch nichts.
Han fortalte nu, hvad han havde set, og beskrev barnet nøje, og moderen udbrød da: "Det må være mit eget barn, som er død for fire uger siden." Nun stand der Fremde auf, ging zur Kammertüre, öffnete sie ein wenig und schaute hinein.
De brækkede nu gulvet op og fandt en toøre, som barnet engang havde fået af sin mor for at give den til en fattig mand. Da sah er das Kind auf der Erde sitzen und emsig mit den Fingern in den Dielenritzen graben und wühlen; wie es aber den Fremden bemerkte, verschwand es.
Hun havde imidlertid tænkt: "Den kan jeg købe mig en tvebak for," og havde gemt den i gulvsprækken. Nun erzählte er, was er gesehen hatte, und beschrieb das Kind genau, da erkannte es die Mutter und sagte 'ach, das ist mein liebes Kind, das vor vier Wochen gestorben ist.
Nu havde hun ikke haft ro i graven, men var kommet igen hver dag for at søge efter pengene. ' Sie brachen die Dielen auf und fanden zwei Heller, die hatte einmal das Kind von der Mutter erhalten, um sie einem armen Manne zu geben, es hatte aber gedacht 'dafür kannst du dir einen Zwieback kaufen,' die Heller behalten und in die Dielenritzen versteckt; und da hatte es im Grabe keine Ruhe gehabt, und war alle Mittage gekommen, um nach den Hellern zu suchen.
Forældrene gav toøren til en fattig mand, og siden den tid viste barnet sig aldrig mere. Die Eltern gaben darauf das Geld einem Armen, und nachher ist das Kind nicht wieder gesehen worden.


Change: Change: