Multilingual Folk Tale Database


Le Corbeau et le Renard (Jean de La Fontaine)

乌鸦和狐狸 Eùl carbô èt l’ èrnârd
unknown author unknown author
Chinese Picard

乌鸦 和 狐狸 乌鸦 先生 嘴 里 牵 着 一 块 奶酪 ,
栖息 在 一 棵 树 上 。
狐狸 先生 被 奶酪 的 香味 吸引 过 来 ,
对 乌鸦 输出 这样 一 番 话:
« 喂 , 你好, 乌鸦 先生!
你 真 漂亮 啊!
瞧 上 去 多 迷人 啊!
不 瞒 你 说 ,
如果 你的 歌声 也 像 你的 羽毛 这般 迷人 ,
那 你 不 就 成 了 林 中 之 凤 啦!»
乌鸦 先生 听 了 这 番 话 有 点 不 是 滋味 ,
为了 展示 一下 自己 美妙 的 歌喉 ,
乌鸦 张开 嘴 ,奶酪 就 掉落 在 地 。
狐狸 抓住 奶酪 说道:
« 我的 好 先生 ,请 你 记住 ,
大凡 ē 阿谀 奉承 的 人 ,
都 是 靠 à爱 听 捧场 话 的 人 而 活 的 。
这个 教训 无 一 就 值 一 块 奶酪 。»
乌鸦 先生 感到 羞愧 不已 ,对 天 发誓 ,
从 今 往后 再也不 会 上当 受骗 了 , 可惜 为 时 已 晚 。

Eùl méte carbô, su in-n-arbe bieu pèrcheu
Tënwat dés s’ gros bèc in froumâje.
Eùl méte èrnârd, pa ç’ flér-là ratireu,
Ii a t’nu quasi té ramiâje :
" Éh, bonjoû, Mossieu du Carbô.
Quô ç’ quë vos ètes joli ! Èt qu’ vos m’ aveuz l’ ér biô !
Sans minti, sèz, si vo parlâje
Eùt à l’ av’nant dë vo pleumâje,
Vos ètes eùl fin pus biô dès ciuns qui vit’të chi. "
Vlà no carbô binése come on n’ d’ a gneu l’ idée;
Pou moutreu s’ vwa, sans fé d’ chichi
Il oûve eùs bèc tout grand, èt lèye kè.i s’ vanée.
L’ èrnârd, bieu seûr, eùl prét èt dit : " Eùm bon mossieu,
Apèrdeuz qu’ in-n-avissieû
Vit toudis su l’ conte du ciun qui l’ acoute.
Poûr mi, l’ lëçon vôt bieu in froumâje, j’ n ‘ é gneu d’ doute. "
Eùl carbô, onteûs, mô contét,
A jureu n’ mîlète târd qu’ on l’ ârwat pus jamés.Change: Change: