Multilingual Folk Tale Database


Le Corbeau et le Renard (Jean de La Fontaine)

Gro-bèk ké Chat-tig Der Rabe und der Fuchs
unknown author unknown author
Guyane Creole German

Roun jou, konpè Gro-bèk asou roun gro pyébwa,
Té ka manjé roun kwi kwak ké patawa.
Konpè Chat-tig té ka drivé an danbwa-a,
Santi bon lòdò-a, i di : “Fodré mo manjé sa.”
Moun-an ki té la, a li ki di nou sa!
Pa doumandé-nou a kimoun ki té la!
Tout so nen louvri, Chat-tig swiv lòdò-a.
Roun moman, i lévé so nen, kisa i ka wè anlè-a ?
Asou roun fronmajé, Gro-bèk kou agouloufya,
So bèk annan roun kwi kwak ké patawa!
“A kouman mo konpè to pouvé rété la ?
Toti fini di annan krik-a,
Bondjé envité tout zozo annan syèl-a,
Toutmoun ja anlè-a, a to rounso ki pa la!”
Gro-bèk annan sa tan-an té ka fè gran wach,
Apenn i tandé sa, i paré pou dékròchté lalin-an.
Lanprèsman chapé vitman-présé anlè-a,
Zòt pa bézwen doumandé, kwi-a alélouya!
Chat-tig pa pédi tan, i té ka antann sa,
I rivé trapé kwi-a é ari kra! Kra! Kra!
“Mèsi mo konpè, fason mo té fen an,
Mo pa jan krè to té ibo konran!”
A dépi sa jou-a, zòt tout pitèt ja wè sa,
Gro-bèk pa ka manjé nenpòt kouman.
Ki sé pou wasay, wara, patawa,
I ka tjenbé sa ké so bèk, i ka voyé sa monté, épi i ka valé sa!
Gro-bèk a pitèt to, Chat-tig nenpòt moun-an
Ka sasé trapé ti bagaj-a to gen an.
Chonjé : “pisimyé to gen roun ti atipa jodla,
Olyé to konté dimen asou roun gro palika.”

Herr Rabe auf dem Baume hockt,
Im Schnabel einen Käs
Herr Fuchs, vom Dufte angelockt,
Ruft seinem Witz gemäß:
»Ah, Herr Baron von Rabe,
Wie hübsch Ihr seid, wie stolz Ihr seid!
Entspricht auch des Gesanges Gabe
Dem schönen schwarzen Feierkleid,
Seid Ihr der Phönix-Vogel unter allen!«
Der Rabe hört's mit höchstem Wohlgefallen,
Läßt gleich auch seine schöne Stimme schallen.
Da rollt aus dem Rabenschnabel der Fraß
Dem Fuchs ins Maul, der unten saß.
Der lachte: »Dank für die Bescherung!
Von mir nimm dafür die Belehrung:
Ein Schmeichler lebt von dem, der auf ihn hört.
Die Lehre ist gewiß den Käse wert.«
Der Rabe saß verdutzt und schwor:
Das käm ihm nicht noch einmal vor.Change: Change: