Multilingual Folk Tale Database


Le Corbeau et le Renard (Jean de La Fontaine)

Gro-bèk ké Chat-tig Eùl carbô èt l’ èrnârd
unknown author unknown author
Guyane Creole Picard
Roun jou, konpè Gro-bèk asou roun gro pyébwa,
Té ka manjé roun kwi kwak ké patawa.
Konpè Chat-tig té ka drivé an danbwa-a,
Santi bon lòdò-a, i di : “Fodré mo manjé sa.”
Moun-an ki té la, a li ki di nou sa!
Pa doumandé-nou a kimoun ki té la!
Tout so nen louvri, Chat-tig swiv lòdò-a.
Roun moman, i lévé so nen, kisa i ka wè anlè-a ?
Asou roun fronmajé, Gro-bèk kou agouloufya,
So bèk annan roun kwi kwak ké patawa!
“A kouman mo konpè to pouvé rété la ?
Toti fini di annan krik-a,
Bondjé envité tout zozo annan syèl-a,
Toutmoun ja anlè-a, a to rounso ki pa la!”
Gro-bèk annan sa tan-an té ka fè gran wach,
Apenn i tandé sa, i paré pou dékròchté lalin-an.
Lanprèsman chapé vitman-présé anlè-a,
Zòt pa bézwen doumandé, kwi-a alélouya!
Chat-tig pa pédi tan, i té ka antann sa,
I rivé trapé kwi-a é ari kra! Kra! Kra!
“Mèsi mo konpè, fason mo té fen an,
Mo pa jan krè to té ibo konran!”
A dépi sa jou-a, zòt tout pitèt ja wè sa,
Gro-bèk pa ka manjé nenpòt kouman.
Ki sé pou wasay, wara, patawa,
I ka tjenbé sa ké so bèk, i ka voyé sa monté, épi i ka valé sa!
Gro-bèk a pitèt to, Chat-tig nenpòt moun-an
Ka sasé trapé ti bagaj-a to gen an.
Chonjé : “pisimyé to gen roun ti atipa jodla,
Olyé to konté dimen asou roun gro palika.”
Eùl méte carbô, su in-n-arbe bieu pèrcheu
Tënwat dés s’ gros bèc in froumâje.
Eùl méte èrnârd, pa ç’ flér-là ratireu,
Ii a t’nu quasi té ramiâje :
" Éh, bonjoû, Mossieu du Carbô.
Quô ç’ quë vos ètes joli ! Èt qu’ vos m’ aveuz l’ ér biô !
Sans minti, sèz, si vo parlâje
Eùt à l’ av’nant dë vo pleumâje,
Vos ètes eùl fin pus biô dès ciuns qui vit’të chi. "
Vlà no carbô binése come on n’ d’ a gneu l’ idée;
Pou moutreu s’ vwa, sans fé d’ chichi
Il oûve eùs bèc tout grand, èt lèye kè.i s’ vanée.
L’ èrnârd, bieu seûr, eùl prét èt dit : " Eùm bon mossieu,
Apèrdeuz qu’ in-n-avissieû
Vit toudis su l’ conte du ciun qui l’ acoute.
Poûr mi, l’ lëçon vôt bieu in froumâje, j’ n ‘ é gneu d’ doute. "
Eùl carbô, onteûs, mô contét,
A jureu n’ mîlète târd qu’ on l’ ârwat pus jamés.


Change: Change: