Multilingual Folk Tale Database


Le Corbeau et le Renard (Jean de La Fontaine)

Corvo e la Volpe De raaf en de vos
unknown author unknown author
Italian Dutch
Sen stava messer Corvo sopra un albero Meester raaf zat in een eikenboom.
con un bel pezzo di formaggio in becco, Hij klemde in zijn bek een heerlijk brokje kaas uit Gouda.
quando la Volpe tratta al dolce lecco Meester vos, gelokt door deze droom
di quel boccon a dirgli cominciò: Van geur, keek op en sprak: "Doctor honoris causa,
U met uw wijs en alziend oog
- Salve, messer del Corvo, io non conosco En met uw glanzend zwarte toog,
uccel di voi più vago in tutto il bosco. Als ook uw stemorgaan zo mooi is als uw veren
Se è ver quel che si dice dan moet toch ieder dier u als een feniks eren!"
che il vostro canto è bel come son belle Meester raaf, ontroerd door zoveel eer,
queste penne, voi siete una Fenice -. Wipte van tak tot tak en boog zich wat naar voren,
Keek toen trots over zijn snavel neer
A questo dir non sta più nella pelle Op meester vos en om zijn stem te laten horen
il Corvo vanitoso: Gaapte hij met zijn bek héél wijd.
e volendo alla Volpe dare un saggio Maar ja, de kaas was hij toen kwijt.
del suo canto famoso, Hij hapte er nog naar, keek treurig naar beneden.
spalanca il becco e uscir lascia il formaggio. De vos pakte zijn prooi en fleemde toen tevreden:
"Denk eraan, mijn waarde heer,
La Volpe il piglia e dice: - Ecco, mio caro, Elke vleier schenkt zijn eer
chi dell'adulator paga le spese. Aan door 't lot verwende vrinden
Fanne tuo pro' che forse Die zichzelf belangrijk vinden.
la mia lezione vale il tuo formaggio -. Deze wijze les, helaas,
Il Corvo sciocco intese Kost u wel dit brokje kaas!"
e (un po' tardi) giurò d'esser più saggio. En kraste toen wat laat: "Mij zul je niet meer pakken!"


Change: Change: