Multilingual Folk Tale Database


Le Corbeau et le Renard (Jean de La Fontaine)

Te 'ôrepa e te reinata De raaf en de vos
unknown author unknown author
Tahitian Dutch

Te tape'a ra te 'ôrepa i te ho'ê pata pâ'ari
i ni'a i to na vaha.

Te hi'o noa ra te reinata i te 'ôrepa
i ni'a i te ho'ê tumu râ'au.

Ua tahe te huare o te reinata
no to na hina'aro e 'amu
i terâ pata pâ'ari.

Te na 'ô ra te reinata i te 'ôrepa
"Mea nehenehe mau 'oe i teie mahana,
E'ere teie i te ha'avare o ta 'u e parau atu ra
mai te mea, mea ti'a te nehenehe o to 'oe huruhuru
e te 'una'una o to 'oe 'aero
e riro ia 'oe ei manu ari'i no teie fenua.

E ua fa'ahiahia roa te 'ôrepa
i te faro'ora'a i teie parau.
i roto to na 'oa'oa, ua hina'aro atu ra
te 'ôrepa e fa'a'ite i to na reo iti nehenehe.

Topa atu ra te pata pâ'ari.

Haru atu ra te reinata i te pata pâ'ari.

Horo'a atu ra te reinata i ta na poro'i :

"Te ta'ata o tei fa'atietie i te tahi,
e ora o na mai te peu, e fa'aro'o te tahi ia na."

Meester raaf zat in een eikenboom.
Hij klemde in zijn bek een heerlijk brokje kaas uit Gouda.
Meester vos, gelokt door deze droom
Van geur, keek op en sprak: "Doctor honoris causa,
U met uw wijs en alziend oog
En met uw glanzend zwarte toog,
Als ook uw stemorgaan zo mooi is als uw veren
dan moet toch ieder dier u als een feniks eren!"
Meester raaf, ontroerd door zoveel eer,
Wipte van tak tot tak en boog zich wat naar voren,
Keek toen trots over zijn snavel neer
Op meester vos en om zijn stem te laten horen
Gaapte hij met zijn bek héél wijd.
Maar ja, de kaas was hij toen kwijt.
Hij hapte er nog naar, keek treurig naar beneden.
De vos pakte zijn prooi en fleemde toen tevreden:
"Denk eraan, mijn waarde heer,
Elke vleier schenkt zijn eer
Aan door 't lot verwende vrinden
Die zichzelf belangrijk vinden.
Deze wijze les, helaas,
Kost u wel dit brokje kaas!"
En kraste toen wat laat: "Mij zul je niet meer pakken!"Change: Change: