Multilingual Folk Tale Database


Le Corbeau et le Renard (Jean de La Fontaine)

Quạ và cáo Eùl carbô èt l’ èrnârd
Tú Mỡ unknown author
Vietnamese Picard

Thầy Quạ đậu trên cây
Mỏ ngậm miếng pho-mát
Thầy Cáo thấy thơm ngát
Bèn lại tán thế này:
"Kính chào tôn ông Quạ
Khôi ngô và phong nhã
Tôi trông đẹp nhất ngài!
Lại dám đâu nói sai
Nếu giọng ngài bẻ bai
Như lông ngài hào nhoáng
Thì ngài quả xứng đáng
Là chúa Phượng lâm sơn"
Quạ nghe nói sướng rơn
Muốn tỏ mình tốt giọng
Mở toang cái mỏ rộng
Để rơi quách miếng mồi
Cáo cuỗm phắt, ngỏ lời:
"Thưa tôn ông quý hoá
Xin điều này ghi dạ
Phàm kẻ nịnh hót xằng
Chỉ sống bám vào thằng
Cả nghe lời tán tỉnh
Bài học này tôi tính
Đổi pho-mát còn hời"
Quạ xấu hổ điếng người
Quyết thề - nhưng muộn quá
Từ nay không hớ nữa

Eùl méte carbô, su in-n-arbe bieu pèrcheu
Tënwat dés s’ gros bèc in froumâje.
Eùl méte èrnârd, pa ç’ flér-là ratireu,
Ii a t’nu quasi té ramiâje :
" Éh, bonjoû, Mossieu du Carbô.
Quô ç’ quë vos ètes joli ! Èt qu’ vos m’ aveuz l’ ér biô !
Sans minti, sèz, si vo parlâje
Eùt à l’ av’nant dë vo pleumâje,
Vos ètes eùl fin pus biô dès ciuns qui vit’të chi. "
Vlà no carbô binése come on n’ d’ a gneu l’ idée;
Pou moutreu s’ vwa, sans fé d’ chichi
Il oûve eùs bèc tout grand, èt lèye kè.i s’ vanée.
L’ èrnârd, bieu seûr, eùl prét èt dit : " Eùm bon mossieu,
Apèrdeuz qu’ in-n-avissieû
Vit toudis su l’ conte du ciun qui l’ acoute.
Poûr mi, l’ lëçon vôt bieu in froumâje, j’ n ‘ é gneu d’ doute. "
Eùl carbô, onteûs, mô contét,
A jureu n’ mîlète târd qu’ on l’ ârwat pus jamés.Change: Change: