Multilingual Folk Tale Database


La Mort et le Bucheron (Jean de La Fontaine)

Drwal i śmierć Herioa eta egurkaria
Władysław Noskowski Jean Baptiste Arxu
Polish Basque

Obarczony starości i chrustu brzemieniem,
Drwal ubogi stękając wlókł się do swej chaty.
Ustał wreszcie od trudu i z gorzkim westchnieniem
Ciężar z ramion zrzuciwszy, narzekać zaczyna:
"Kiedyż za swą niedolę doczekam zapłaty?
Kiedyż biedy ostatnia nadejdzie godzina?
Jak długo żyję na świecie,
Jeszczem nie zaznał nic, okrom zgryzoty:
Za mało chleba, za wiele roboty;
To żona chora, to wierzyciel gniecie,
To grad, to pożar, lub oboje razem,
Gnębią podatki, czynsze, kwaterunek..."
Zapłakał - i znękany swych nieszczęść obrazem
Śmierci wzywa na ratunek.
Śmierć, posłuszna, nadchodzi. "Czego chcesz, człowiecze?"
"Ot... zmęczyłem się troszkę - drwal zmieszany rzecze -
I chrustu dźwignąć nie mogę...
Pomóż, jeżeli łaska, bo mi pilno w drogę."

Egurkari gaixottobat, khaparrez
Eta adinez
Kargaturik,
Hasperenez, inziriz bazoen
Akhiturik.
Bere etxolala heltu nahizen.
Azkenian indarrez
Eta dolorez
Ezinturik,
Aurthiki ziren bere haxea.
Triste zen haren bizitzea.
Bere gogoan
Hola zioan:
Oraïdano nik mundian
Ukhen duta plazerik?
Bada lur biribilian
Ni bezain eskelerik?
Behin batez ez oghirik
Sekulan aldiz phausurik:
Ene emastiak, ene haurrek
Soldadoek eta legarrek
Eztaite thaik emaiten.
Herioari oïhu du eghiten.
Herioa behala jiten.
Zer nahiduk? deio galthazen.
—Aigu, lagunt nezak,
Dio egurkariak,
Haxe honen alxatzera,
Bizkarriala ezartera,
Eztuk hanitz beranturen.
Herioak oro dutu sendotzen.
Hobe da ghien bezala egoitia
Eziez eta hilzia.Change: Change: