Multilingual Folk Tale Database


Κάλαμος καὶ ἐλαία (Αἴσωπος)

Yn Darragh as yn Chuirtlagh Κάλαμος καὶ ἐλαία
Edward Faragher Αἴσωπος
Manx Ancient Greek
Va darragh feer wooar lhieggit lesh y gheay, as er ny cheau tessen er strooan. Ren eh tuittym ny-vud paart dy chuirtlagh, as ren eh myr shoh loayrt: "Ta mee goaill yindys, cre'n aght ta shiuish, ta cha eddrym as faase, nagh vel shiu broojit ooilley cooidjagh, lesh yn gheay lajer." Dansoor ad eh: "Ta shiu gleck rish yn gheay as shen-y-fa ta shiu er ny stroie, agh ta shin lhoobey roish yn ennal sloo dy gheay as shen-y-fa ta shin neuvrisht as scapail."
Croym dy gheddyn barriaght.


Change: Change: