Multilingual Folk Tale Database


Κάλαμος καὶ ἐλαία (Αἴσωπος)

Y dderwen a’r gorsen. Yn Darragh as yn Chuirtlagh
Gan Glan Alun Edward Faragher
Welsh Manx
Derwen, wedi eu diwreiddio gan y gwyntoedd, a gariwyd i lawr ffrwd yr afon, ar ymyl yr hon yr oedd llawer o Gyrs yn tyfu. Va darragh feer wooar lhieggit lesh y gheay, as er ny cheau tessen er strooan.
Synai y Dderwen fod pethau mor wael a gwan wedi gallu sefyll yr ystorm, pan yr oedd pren mawr a chryf, fel efe, wedi ei ddiwreiddio. Ren eh tuittym ny-vud paart dy chuirtlagh, as ren eh myr shoh loayrt: "Ta mee goaill yindys, cre'n aght ta shiuish, ta cha eddrym as faase, nagh vel shiu broojit ooilley cooidjagh, lesh yn gheay lajer."
uNa ryfeddwch ddim,” ebe y Gorsen, “dymchwelwyd chwi trwy wrthsefyll y dymhestl; ond achubwyd ni, trwy ein bod yn ildio ac yn plygu o flaen pob awel.” Dansoor ad eh: "Ta shiu gleck rish yn gheay as shen-y-fa ta shiu er ny stroie, agh ta shin lhoobey roish yn ennal sloo dy gheay as shen-y-fa ta shin neuvrisht as scapail."
Mewn amgylchiadau, pan y mae yn anmhossibl gorchfygu, y mae plygu ac ymostwng yn amyneddgar yn un o wersi goreu bywyd. Croym dy gheddyn barriaght.


Change: Change: