Multilingual Folk Tale Database


Κύων καὶ ἀλεκτρυὼν καὶ ἀλώπηξ (Αἴσωπος)

The Dog, the Cock, and the Fox U cani, u addhu e a vurpi
George Fyler Townsend unknown author
English Sicilian
A DOG and a Cock being great friends, agreed to travel together. Un cani e un ghaddhu avianu strittu amishizia e fashianu viaggiu nzemmula.
At nightfall they took shelter in a thick wood. A sira, pi dòrmiri, u addhu acchianau supr' on arvulu, e u cani si sistimau vishinu e so ràrichi, unni c'era un fossu.
The Cock flying up, perched himself on the branches of a tree, while the Dog found a bed beneath in the hollow trunk. A finuta ra notti, u addhu, comu o so solitu, si misi a cantari.
When the morning dawned, the Cock, as usual, crowed very loudly several times. A vurpi u ntisi, curriu, e, firmannusi sutta l'arvulu, u priau ri scinniri 'n iddha, ca vulia abbrazzari un armalu cu 'na vushi accussì beddha.
A Fox heard the sound, and wishing to make a breakfast on him, came and stood under the branches, saying how earnestly he desired to make the acquaintance of the owner of so magnificent a voice. U addhu ci arrispunniu d'arruspigghiari prima u so purtinaru, chi durmia e peri di l'arvulu, pi rapicci a porta; e poi iddhu scinnia.
The Cock, suspecting his civilities, said: "Sir, I wish you would do me the favor of going around to the hollow trunk below me, and waking my porter, so that he may open the door and let you in. Ma appena a vurpi s'avvishinau pi parlari o purteri, u cani satau fora di corpu, e a fishi pezza pezza.
" When the Fox approached the tree, the Dog sprang out and caught him, and tore him to pieces. U cuntu nzigna comu l'omini di bon zenzu, aiutannusi cu cuarche scusa, si scanzanu di l'assartu di nimishi, mannannuli versu cuarcherunu chiù forti r'iddhi.


Change: Change: