Multilingual Folk Tale Database


Κύων καὶ ἀλεκτρυὼν καὶ ἀλώπηξ (Αἴσωπος)

U cani, u addhu e a vurpi Κύων καὶ ἀλεκτρυὼν καὶ ἀλώπηξ
unknown author Αἴσωπος
Sicilian Ancient Greek

Un cani e un ghaddhu avianu strittu amishizia e fashianu viaggiu nzemmula. A sira, pi dòrmiri, u addhu acchianau supr' on arvulu, e u cani si sistimau vishinu e so ràrichi, unni c'era un fossu. A finuta ra notti, u addhu, comu o so solitu, si misi a cantari. A vurpi u ntisi, curriu, e, firmannusi sutta l'arvulu, u priau ri scinniri 'n iddha, ca vulia abbrazzari un armalu cu 'na vushi accussì beddha. U addhu ci arrispunniu d'arruspigghiari prima u so purtinaru, chi durmia e peri di l'arvulu, pi rapicci a porta; e poi iddhu scinnia. Ma appena a vurpi s'avvishinau pi parlari o purteri, u cani satau fora di corpu, e a fishi pezza pezza.

U cuntu nzigna comu l'omini di bon zenzu, aiutannusi cu cuarche scusa, si scanzanu di l'assartu di nimishi, mannannuli versu cuarcherunu chiù forti r'iddhi.Change: Change: