Multilingual Folk Tale Database


Ὄνος καὶ ἀλώπηξ καὶ λέων (Αἴσωπος)

Yn Assyl, yn Shynnagh as yn Lion Ὄνος καὶ ἀλώπηξ καὶ λέων
Edward Faragher Αἴσωπος
Manx Ancient Greek
Va assyl as shynnagh, ayns commee son nyn vendeilys as sauchys, hie ad magh ayns y cheyll dy shelg. Cha row ad er gholl feer foddey tra veeit ad rish lion. Yn shynnagh, fakin dy row ad ayns gaue, hayrn eh er gerrey da'n lion as ren eh gialdyn dy gheddyn magh saase dy hayrtyn yn assyl, my yinnagh eh cur e ockle gyn dy chur yn bioys echey hene ayns gaue. Er yn lion shickyragh da nagh jinnagh eh assee da, ren yn shynnagh leeideil yn assyl gys ooig dowin, as ren eh saasaghey dy jinnagh yn assyl lhieggey sheese ayns shen. Yn lion, fakin dy row yn assyl shickyr, chelleeragh ghreim eh yn shynnagh as eisht d'ee eh yn assyl ayns traa va jesh da.


Change: Change: