Multilingual Folk Tale Database


Ὄνος πατήσας σκόλοπα καὶ λύκος (Αἴσωπος)

U sceccu chi fashia u zoppu e u liuni Волк и Кобыла
unknown author Лев Николаевич Толстой
Sicilian Russian

Un sceccu staia manciannu non chianu, cuannu s'addunau run lupu chi ghia versu 'n iddhu, e fishi finta ri zuppiari. U lupu si cci avvishinau e cci addumannau picchì zuppiava; chiddhu arrispunniu ca mentri scarvacava na macchia, avia misu u peri 'n capu a na spina, e u cunzigghiau di livariccilla, pi putirisillu rusicari senza u rischiu di bucarisi a ucca masticannu. U lupu, pirsuasu, aisau u peri du sceccu. Ma, mentri era ntentu no zocculu, u sceccu, cun caushu 'n mucca, cci fishi satari tutti i renti. "Picchì mi vosi mpicciari a curari, cuannu me patri m'avia nzignatu a ammazzari?".

Accussì, cui si metti nta 'n impresa ch''un è adatta a iddhu, finisci naturalmenti 'n mezzu e vai.

Хотелось волку подобраться к жеребёнку. Он подошёл к табуну и говорит:
- Что это у вас жеребёнок один хромает? Или вы полечить не умеете? У нас, волков, такое лекарство есть, что никогда хромоты не будет.
Кобыла одна и говорит:
- А ты знаешь лечить?
- Как не знать.
- Так вот полечи мне правую заднюю ногу, что-то в копыте больно.
Волк подошёл к кобыле, и, как зашёл к ней сзади, она ударила его задом и разбила ему все зубы.Change: Change: