Multilingual Folk Tale Database


Γεωργὸς καὶ πελαργός (Αἴσωπος)

Yn Eirinagh as yn Coayr-Vane Γεωργὸς καὶ πελαργός
Edward Faragher Αἴσωπος
Manx Ancient Greek
Ren eirinagh skeayl lieenteenyn er e halloo dy noa currit as ren eh tayrtyn shiartanse dy coar-ny-hastanyn v'er jeet dy gheid yn rass echey. Marish ny coar-ny-hastanyn va stork myr-geddin, as va e lurgey brisht liorish ny lieenteenyn Ren eh aghin son e vioys gys yn eirinagh, as dooyrt eh rish "Lhig dou goll dy seyr yn un cheayrt shoh. Lhig my lurgey vrisht dooishtey dty hymmey. Marish shen cha vel mish coar-ny-hastan, agh ta mish stork, ushag feer fastagh. Jeeagh shiu cre cha graihagh as ta mee er my ayr as my voir as kys ta mee tooilleil er nyn son. Jeeagh shiu reesht er my edjaghyn cha vel mee ayns yn ayrn sloo gollrish coar-ny-hastan." Ren yn eirinagh gearagh dy ard, as dooyrt eh "Foddee dy vel eh ooilley myr ta shiu dy ghra, agh jeeagh shiu ta mish er ghoaill shiu marish ny maarlee shoh, ny coar-ny-hastantn, as shegin diu geddyn baase ayns nyn sheshaght."
Ta ushagyn jeh fedjagh chaghlym cooidjagh.


Change: Change: