Multilingual Folk Tale Database


Der Fuchs und die Katze (Jacob & Wilhelm Grimm)

Ræven og katten Cáo và mèo
unknown author unknown author
Danish Vietnamese
Da katten en gang gik sig en tur i skoven, mødte den ræven. " Câu chuyện xảy ra như sau: mèo gặp cáo trong rừng, mèo nghĩ: "Ông cáo là người biết điều và từng trải, thiên hạ đều kính nể."
Den er klog og har stor indflydelse her i verden," tænkte den og hilste venligt på den. " Cho nên mèo bắt chuyện rất thân mật: - Xin chào ông cáo thân mến.
God morgen, hr. Chắc ông vẫn mạnh?
Ræv," sagde den, "hvordan går det? Vẫn khỏe? Cáo vốn tự cao tự đại, ngắm nhìn mèo từ đầu đến chân, nghĩ mãi không biết có nên trả lời hay không.
Kan I klare jer i disse dyre tider." Cuối cùng cáo nói: - Ồ, cái đồ gãi ria đáng thương kia!
Den hovmodige ræv betragtede katten fra top til tå og vidste først slet ikke, om den ville svare. " Đồ ngốc lốm đốm!
Din sølle, skæggede fyr," sagde den endelig, "din forsultne, brogede nar, din musejæger, hvad bilder du dig ind. Đồ săn chuột!
Hvor tør du spørge, hvordan det går mig? Mi nghĩ sao?
Hvad har du lært? Liệu mi có xứng đáng không mà dám mở mồm hỏi sức khỏe của ta?
Hvad for kunster kan du gøre?" Mi đã học hành được những gì?
- "Jeg kan kun en eneste," svarede katten beskedent. " Mi biết những tài nghệ gì nào?
Hvad er det for en?" Với lời khiêm tốn mèo trả lời: - Tôi chỉ có một tài duy nhất.
spurgte ræven. " Cáo hỏi dồn: - Tài đó là tài gì nào?
Når hundene er efter mig kan jeg frelse mig ved at springe op i et træ." - Khi chó đuổi tới sát nách thì tôi có thể nhảy phắt lên cây để cứu mình khỏi nanh vuốt chó.
- "Er det det hele," sagde ræven, "jeg kan hundrede kunster og har desforuden en hel pose fuld af list. Cáo nói: - Chỉ có thế thôi ư?
Men jeg har ondt af dig. Ta đây thông thạo trăm thuật khác nhau, ngoài ra ta còn có một cái đầu mưu trí.
Kom med mig, så skal jeg lære dig, hvordan man slipper fra hundene." Mi làm ta thấy thương hại quá, hãy đi với ta, ta sẽ dạy cho cách thoát thân lũ chó.
I samme øjeblik kom en jæger gående med fire hunde. Vừa lúc ấy, có bốn con chó săn cùng người thợ săn đi tới.
Katten sprang behændigt op i et træ og satte sig helt oppe i toppen, fuldstændig skjult af grene og blade. " Thoắt một cái, mèo nhảy lên cây và ngồi tít trên ngọn cây, nơi cành lá che kín mít.
Luk posen op, hr. Mèo gọi cáo: - Hãy mở túi càn khôn ra, ông cáo, hãy mở ngay túi càn khôn ra!
Ræv, luk posen op," råbte katten, men hundene havde allerede fat i ræven og holdt fast i den. " Nhưng đàn chó đã bắt được cáo và túm chặt lấy.
I havde nok ikke meget gavn af jeres hundrede kunststykker," råbte katten, "hvis I havde kunnet klatre som jeg, havde I nok kunnet frelse livet." Mèo kêu: - Trời ơi, ông cáo, ông có trăm thuật mà bị mắc như gà mắc tóc thế. Giá kể ông giỏi leo như tôi thì đâu đến nỗi mất mạng.


Change: Change: