Multilingual Folk Tale Database


Den roec ende Reinaert

De roek en de vos Den roec ende Reinaert
Maarten Janssen Esopet
Dutch Middle Dutch
In een boom zat op een goed moment Op een boem sat tere stont
een roek en met in zijn bek geklemd Een roec ende hadde in sinen mont
een kaas. Dit zag Reinaard de vos Een case. Dit sach Reinaert
en liet tegen de roek toen los: Ende sprac aldus ten roeke waert:
‘Wat zijn jouw veren wonderschoon! ‘Dine vederen sijn soe scone!
Je spant onder vogels zeker de kroon, Du mochts boven allen voglen crone
als je ook een fraaie zangstem had.’ Draghen, hadstu claren sanc.’
‘Ja!’ zei de roek, ‘wat dacht je wat!’ ‘Bi Gode ja ic!’ seidi, ‘goddanc.’
En toen verhief hij zijn stem geluid. Doen toendi aldaer sijn luut.
Hij opende zijn bek en de kaas viel eruit. Hi gapede ende die case viel uut.
De vos die greep de kaas meteen Den case greep die vos Reinaert
en liep ermee naar zijn holletje heen. Ende liep te sinen hole waert.
Zo zijn al vele dieren misleid Dus sijnre vele te scherne ghedreven
door de lof waarmee ze werden gevleid. Bi prise die si hem horen gheven.