Multilingual Folk Tale Database


Selection

Author[any]
LanguageIn their original language
Language of origin[any]
SourceEzop vydaný u Ogilbyho
Country of origin[any]

Click on the links to restrict the selection

Advanced search

Reset all restrictions

Browse Stories

  Title Author / Translator Year Language Country
1.03   O lvu, vlku, koze a ovci Václav Hollar 1665 Czech Greece
1.05   O psu a o ovci Václav Hollar 1665 Czech Greece
1.06   O zloději a o slunci Václav Hollar 1665 Czech Greece
1.07   O vlku a o řeřábu Václav Hollar 1665 Czech Greece
1.08   O muži a o hadu Václav Hollar 1665 Czech Greece
1.09   O dvou psech Václav Hollar 1665 Czech Greece
1.10   O voslu a lvu Václav Hollar 1665 Czech Greece
1.11   O dvou myších Václav Hollar 1665 Czech Greece
1.12   O vorlu a lišce Václav Hollar 1665 Czech Greece
1.13   O vorlu, hlemejždi a vráně Václav Hollar 1665 Czech Greece
1.15   O voslu a o štěněti Václav Hollar 1665 Czech Greece
1.16   O lvu a o myši Václav Hollar 1665 Czech Greece
1.17   O dvou supích Václav Hollar 1665 Czech Greece
1.18   O lvu, kanci, bejku a voslu Václav Hollar 1665 Czech Greece
1.19   O vlastovici a o jiných ptácích Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.01   O žabách Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.02   O zloději a o psu Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.03   O svini souprasní a o vlku Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.04   O hoře ku porodu pracující Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.05   O vlku aneb psu a o jehněti Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.06   O starém psu a o pánu jeho Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.07   O zajících a žabách Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.08   O vlku a kozlátku Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.09   O holubu, supu a krahujci Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.10   O chudém člověku a o ještěrce Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.11   O jelenu, o vlku a o ovci Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.12   O havranu nebo vráně a o pávu Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.13   O obrazu a o vlku Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.14   O mouše a mravenci Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.15   O mouše a o mezku Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.16   O žábě a volu Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.17   O žábě a volu Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.18   O lišce a o čápu Václav Hollar 1665 Czech Greece
2.19   O kolčavě a o hospodáři Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.01   O lvu a o pastýři Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.02   O voslu a frýzu Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.03   O lvu a koni Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.04   O zvířatech a o ptácích Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.05   O frejířce a o mládenci Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.06   O slavíčkovi a o krahůjci Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.07   O lišce a o vlku Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.08   O jelenu a o lovci Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.09   Fabule vynechaná Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.10   O ženě a o muži jejím umrlém Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.11   O otci a nepodařilém synu Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.12   O zlém a ještě o horším Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.13   O vlcích, o ovcích a o psích Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.14   O muži a o sekeře Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.15   O rukou, nohách a břichu Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.16   O vopici a lišce Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.17   O vlku a o psu Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.18   O jelenu a o volu Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.19   O kramáři a o voslu Václav Hollar 1665 Czech Greece
3.20   O lvu a o vopici Václav Hollar 1665 Czech Greece
4.01   O lišce a o hrozních Václav Hollar 1665 Czech Greece
4.02   O kolčavě a o myších Václav Hollar 1665 Czech Greece
4.03   O vlku, o pastýři a o myslivci Václav Hollar 1665 Czech Greece
4.04   O voslu a o lvu Václav Hollar 1665 Czech Greece
4.05   O rysu a sedláku Václav Hollar 1665 Czech Greece
4.06   O řezníku a o skopcích Václav Hollar 1665 Czech Greece
4.07   O jedli a o třtině Václav Hollar 1665 Czech Greece
4.08   O ptáčníku a o ptácích Václav Hollar 1665 Czech Greece
4.09   O supu a o jiných ptácích Václav Hollar 1665 Czech Greece
4.10   O koni, o jelenu a o myslivci Václav Hollar 1665 Czech Greece
4.11   O starém lvu a o lišce Václav Hollar 1665 Czech Greece
4.12   O nemocném oslu a o vlku Václav Hollar 1665 Czech Greece
4.13   O jednom velkém kozlu a třech malých Václav Hollar 1665 Czech Greece
4.14   O člověku a o lvu Václav Hollar 1665 Czech Greece
4.15   O bleše a o velbloudu Václav Hollar 1665 Czech Greece
4.16   O bleše a o velbloudu Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.01   Člověk a divý muž Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.02   Těžko jest přirození změniti Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.03   O dvou tovaryších Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.04   O žábě, o žabinci a o ptácích Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.05   O lišce a kohoutu Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.06   O lišce a o kočce Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.07   Liška a lev Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.08   Oliva a fík Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.09   Orel a brouk Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.10   Pocestní a platan Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.11   Sever a Jasoň Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.12   Liška a kozel Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.13   O kočce a kohoutu Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.14   O medvědu a včelách Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.15   O lvu a myši Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.16   O kanci a oslu Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.17   O vlku a lišce Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.18   O želvě a žabách Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.19   Kočka a myš Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.20   O člověku pravdomluvném, o lháři a o vopici Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.21   O pávu bohyně řečené Juno a o slavíčkovi Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.22   O člověku lysém a o muše Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.24   O meči a o poutníku Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.25   O dvou krabech Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.26   O hadu, lišce a ježkovi Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.27   Husy a řeřábi Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.28   Slepice zlatonosná Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.29   Liška a trní Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.30   O sedláku a mladém býku Václav Hollar 1665 Czech Greece
5.31   O žíznivé vráně Václav Hollar 1665 Czech Greece

105 results (0 - 100) • volgende