Multilingual Folk Tale Database


Selection

AuthorVáclav Hollar
Language[any]
Language of origin[any]
Country of originGreece
Region[any]

Click on the links to restrict the selection

Advanced search

Reset all restrictions

Browse Stories

Title Author / Translator Year Language Country
O vlku a o beranu Ezop / Václav Hollar 1665 Czech Greece
O havranu, sýru a lišce Ezop / Václav Hollar 1665 Czech Greece
O psu a o kusu masa Ezop / Václav Hollar 1665 Czech Greece
O mravenci a o kobylce Ezop / Václav Hollar 1665 Czech Greece
O lvu, vlku, koze a ovci Václav Hollar 1665 Czech Greece
O psu a o ovci Václav Hollar 1665 Czech Greece
O zloději a o slunci Václav Hollar 1665 Czech Greece
O vlku a o řeřábu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O muži a o hadu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O dvou psech Václav Hollar 1665 Czech Greece
O voslu a lvu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O dvou myších Václav Hollar 1665 Czech Greece
O vorlu a lišce Václav Hollar 1665 Czech Greece
O vorlu, hlemejždi a vráně Václav Hollar 1665 Czech Greece
O voslu a o štěněti Václav Hollar 1665 Czech Greece
O lvu a o myši Václav Hollar 1665 Czech Greece
O dvou supích Václav Hollar 1665 Czech Greece
O lvu, kanci, bejku a voslu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O vlastovici a o jiných ptácích Václav Hollar 1665 Czech Greece
O žabách Václav Hollar 1665 Czech Greece
O zloději a o psu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O svini souprasní a o vlku Václav Hollar 1665 Czech Greece
O hoře ku porodu pracující Václav Hollar 1665 Czech Greece
O vlku aneb psu a o jehněti Václav Hollar 1665 Czech Greece
O starém psu a o pánu jeho Václav Hollar 1665 Czech Greece
O zajících a žabách Václav Hollar 1665 Czech Greece
O vlku a kozlátku Václav Hollar 1665 Czech Greece
O holubu, supu a krahujci Václav Hollar 1665 Czech Greece
O chudém člověku a o ještěrce Václav Hollar 1665 Czech Greece
O jelenu, o vlku a o ovci Václav Hollar 1665 Czech Greece
O havranu nebo vráně a o pávu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O obrazu a o vlku Václav Hollar 1665 Czech Greece
O mouše a mravenci Václav Hollar 1665 Czech Greece
O mouše a o mezku Václav Hollar 1665 Czech Greece
O žábě a volu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O žábě a volu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O lišce a o čápu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O kolčavě a o hospodáři Václav Hollar 1665 Czech Greece
O lvu a o pastýři Václav Hollar 1665 Czech Greece
O voslu a frýzu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O lvu a koni Václav Hollar 1665 Czech Greece
O zvířatech a o ptácích Václav Hollar 1665 Czech Greece
O frejířce a o mládenci Václav Hollar 1665 Czech Greece
O slavíčkovi a o krahůjci Václav Hollar 1665 Czech Greece
O lišce a o vlku Václav Hollar 1665 Czech Greece
O jelenu a o lovci Václav Hollar 1665 Czech Greece
Fabule vynechaná Václav Hollar 1665 Czech Greece
O ženě a o muži jejím umrlém Václav Hollar 1665 Czech Greece
O otci a nepodařilém synu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O zlém a ještě o horším Václav Hollar 1665 Czech Greece
O vlcích, o ovcích a o psích Václav Hollar 1665 Czech Greece
O muži a o sekeře Václav Hollar 1665 Czech Greece
O rukou, nohách a břichu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O vopici a lišce Václav Hollar 1665 Czech Greece
O vlku a o psu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O jelenu a o volu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O kramáři a o voslu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O lvu a o vopici Václav Hollar 1665 Czech Greece
O lišce a o hrozních Václav Hollar 1665 Czech Greece
O kolčavě a o myších Václav Hollar 1665 Czech Greece
O vlku, o pastýři a o myslivci Václav Hollar 1665 Czech Greece
O voslu a o lvu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O rysu a sedláku Václav Hollar 1665 Czech Greece
O řezníku a o skopcích Václav Hollar 1665 Czech Greece
O jedli a o třtině Václav Hollar 1665 Czech Greece
O ptáčníku a o ptácích Václav Hollar 1665 Czech Greece
O supu a o jiných ptácích Václav Hollar 1665 Czech Greece
O koni, o jelenu a o myslivci Václav Hollar 1665 Czech Greece
O starém lvu a o lišce Václav Hollar 1665 Czech Greece
O nemocném oslu a o vlku Václav Hollar 1665 Czech Greece
O jednom velkém kozlu a třech malých Václav Hollar 1665 Czech Greece
O člověku a o lvu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O bleše a o velbloudu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O bleše a o velbloudu Václav Hollar 1665 Czech Greece
Člověk a divý muž Václav Hollar 1665 Czech Greece
Těžko jest přirození změniti Václav Hollar 1665 Czech Greece
O dvou tovaryších Václav Hollar 1665 Czech Greece
O žábě, o žabinci a o ptácích Václav Hollar 1665 Czech Greece
O lišce a kohoutu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O lišce a o kočce Václav Hollar 1665 Czech Greece
Liška a lev Václav Hollar 1665 Czech Greece
Oliva a fík Václav Hollar 1665 Czech Greece
Orel a brouk Václav Hollar 1665 Czech Greece
Pocestní a platan Václav Hollar 1665 Czech Greece
Sever a Jasoň Václav Hollar 1665 Czech Greece
Liška a kozel Václav Hollar 1665 Czech Greece
O kočce a kohoutu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O medvědu a včelách Václav Hollar 1665 Czech Greece
O lvu a myši Václav Hollar 1665 Czech Greece
O kanci a oslu Václav Hollar 1665 Czech Greece
O vlku a lišce Václav Hollar 1665 Czech Greece
O želvě a žabách Václav Hollar 1665 Czech Greece
Kočka a myš Václav Hollar 1665 Czech Greece
O člověku pravdomluvném, o lháři a o vopici Václav Hollar 1665 Czech Greece
O pávu bohyně řečené Juno a o slavíčkovi Václav Hollar 1665 Czech Greece
O člověku lysém a o muše Václav Hollar 1665 Czech Greece
O meči a o poutníku Václav Hollar 1665 Czech Greece
O dvou krabech Václav Hollar 1665 Czech Greece
O hadu, lišce a ježkovi Václav Hollar 1665 Czech Greece
Husy a řeřábi Václav Hollar 1665 Czech Greece

109 results (0 - 100) • volgende