Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jacob & Wilhelm Grimm - 1812

Translated into Vietnamese

Original title (German):
Das Mädchen von Brakel

Country of origin: Germany

Translations

Danish - viewaligned

Dutch - viewaligned

French - viewaligned

Italian - viewaligned

Polish - viewaligned

Spanish - viewaligned

Vietnamese - aligned


Add a translation

Cô gái vùng Brakel

Jacob & Wilhelm Grimm

Một hôm, có cô gái vùng Braken đến nhà thờ, cô tới chân bàn thờ nữ thần Anna - thần thổ công vùng Brakel- Cô nghĩ giờ này chắc không có ai, nên cô cất giọng hát:

Ôi nữ thần Anna,

Xin người linh ứng,

Cho con tấm chồng,

Mắt xanh, tóc vàng.

Tình cờ người trông coi nhà thờ lại đang đứng sau bàn thờ nghe được, anh ta cất giọng nghe như dế kêu:

Chẳng ai lấy cô đâu!

Chẳng ai lấy cô đâu!

Cô gái nghĩ là đứa trẻ mà thánh Anna đang bế nhạo mình. Bực mình cô gái mắng:

Đồ nhãi ranh kia,

Biết gì mà nói,

Để thánh ban ta,

Một tấm chồng đã.