Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jacob & Wilhelm Grimm - 1812

Translated into Vietnamese

Original title (German):
Rätselmärchen

Country of origin: Germany

Story type: The Flower Girl (ATU 407)

Translations

Danish - viewaligned

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

French - viewaligned

Italian - viewaligned

Polish - viewaligned

Spanish - viewaligned

Vietnamese - aligned


Add a translation

Chuyện đánh đố

Jacob & Wilhelm Grimm

Ba phụ nữ kia hóa thành hoa trên đồng nội. Đêm đêm, một trong ba người được về nhà đoàn tụ gia đình. Có một chị dặn chồng:

- Sáng ngày mai anh ra hái hoa, như vậy là em đã được giải cứu để sống bên anh.

Trước khi trời sáng chị ta phải rời nhà và lại hóa thành một bông hoa đứng trên đồng nội.

Nhưng làm thế nào để nhận ra được?

Cả ba bông hoa đều giống nhau như hệt.

Thực ra cũng chẳng có gì là khó: Hai bông hoa đứng trên đồng nội trong buổi tối sẽ có sương đọng ở trên, còn bông hoa kia thì không có.