Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Asbjørnsen & Moe - 1841

Original version in Norwegian

Source: Norske Folkeeventyr (nr. 027)

Country of origin: Norway

Story type: The king and the abbot (ATU 922)

Translations

English - viewaligned


Add a translation

Presten og klokkeren

Asbjørnsen & Moe

Det var engang en prest som var slik en børste at han skrek
langt unna, når han så noen kom kjørende i møte med seg i
alfarveien: "Av veien av veien, her kommer selve presten!"

En gang han fór slik og bar seg, møtte han kongen. "Av veien,
av veien!" skrek han på lang vei. Men kongen kjørte som han
kjørte, og reiste fram, han, så den gangen måtte presten vike
hesten sin; og da kongen kom jevnsides med ham, sa han: "I
morgen skal du møte på kongsgården, og kan du ikke løse tre
spørsmål jeg vil gi deg, skal du miste både kappe og krave for
ditt hovmods skyld."

Det var annet slag enn presten var vant til. Hauke og skråle
og bære seg verre enn ulikt, det kunne han; men spørsmål og svar
var ikke hans fag. Så reiste han til klokkeren, som hadde ord
for å være bedre i kappen enn presten var. Til ham sa han han
ikke hadde hug til å reise, "for en gap kan spørre mer enn ti
vise kan svare," sa han, og så fikk han klokkeren til åfare
istedenfor seg.

Ja, klokkeren reiste, og kom til kongsgården med prestens
kappe og krave på. Der tok kongen imot ham ute i svalen både med
krone og spir, og var så gild at det lyste og lavde av ham.

"Nå, er du der?" sa kongen.

Ja, han var da det, det var sikkert nok.

"Si meg nå først," sa kongen, "hvor langt er det fra øster
til vester?"

"Det er en dagsreise det," sa klokkeren.

"Hvordan det?" sa kongen.

"Jo-o, sola går opp i øster og ned i vester, og det gjør hun
snilt på en dag," sa klokkeren.

"Ja ja," sa kongen. "Men si meg nå," sa han, "hva mener du
vel jeg er verd, slik som du ser meg her?"

"Å, Kristus ble taksert til tredve sølvpenger, så jeg tør vel
ikke sette deg høyere enn til - ni og tyve," sa klokkeren.

"Nå nå!" sa kongen. "Siden du er så klok på alle slag, så si
meg hva det er jeg tenker nå?"

"Å, du tenker vel det er presten som står for deg, men skam
få meg, tenker du ikke feil, for det er klokkeren," sa han.

"Nå, så reis - hjem med deg, og vær du prest og la ham bli
klokker," sa kongen, og så ble det.