Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Asbjørnsen & Moe - 1841

Original version in Norwegian

Source: Norske Folkeeventyr (nr. 113)

Country of origin: Norway

Story type: The cock and the hen (ATU 2021)

Translations

English - viewaligned


Add a translation

Hanen og høna i nøtteskogen

Asbjørnsen & Moe

Hanen og høna gikk en gang i nøtteskogen og skulle plukke
nøtter.

Så fikk høna et nøtteskall i halsen og lå og flakset i
vingene. Hanen skulle etter vann til henne; så løp han til olla
og sa: "Kjære mi olle, gi meg vann; vann gir jeg tuppa, høna mi;
som ligger og dras med døden i nøtteskogen."

Olla svarte: "Du får ikke vann av meg, før jeg får lauv av
deg."

Så løp hanen til linden: "Kjære min lind, gi meg lauv; lauv
gir jeg olla, olla gir meg vann, vann gir jeg tuppa, høna mi,
som ligger og dras med døden i nøtteskogen."

"Du får ikke lauv av meg, før jeg får røde gullband av deg,"
svarte linden.

Så løp hanen til jomfru Maria: "Kjære mi jomfru Maria, gi meg
røde gullband; røde gullband gir jeg linden, linden gir meg
lauv, lauv gir jeg olla, olla gir meg vann, vann gir jeg tuppa,
høna mi, som ligger og dras med døden i nøtteskogen."

"Du får ikke røde gullband av meg, før jeg får sko av deg,"
svarte jomfru Maria.

Så løp hanen til skomakeren: "Kjære min skomaker, gi meg sko;
sko gir jeg jomfru Maria, jomfru Maria gir meg røde gullband,
røde gullband gir jeg linden, linden gir meg lauv, lauv gir jeg
olla, olla gir meg vann, vann gir jeg tuppa, høna mi, som ligger
og dras med døden i nøtteskogen."

"Du får ikke sko av meg, før jeg får bust av deg," svarte
skomakeren.

Så løp hanen til purka: "Kjære mi purke, gi meg bust; bust
gir jeg skomakeren, skomakeren gir meg sko, sko gir jeg jomfru
Maria, jomfru Maria gir meg røde gullband, røde gullband gir jeg
linden, linden gir meg lauv, lauv gir jeg olla, olla gir meg
vann, vann gir jeg tuppa, høna mi, som ligger og dras med døden
nøtteskogen."

"Du får ikke bust av meg før jeg får korn av deg," svarte
purka.

Så løp hanen til treskemannen: "Kjære min treskemann, gi meg
korn; korn gir jeg purka, purka gir meg bust, bust gir jeg
skomakeren, skomakeren gir meg sko, sko gir jeg jomfru Maria,
jomfru Maria gir meg røde gullband, røde gullband gir jeg
linden, linden gir meg lauv, lauv gir jeg olla, olla gir meg
vann, vann gir jeg tuppa, høna mi, som ligger og dras med døden
i nøtteskogen."

"Du får ikke korn av meg, før jeg får lefse av deg," svarte
treskemannen.

Så løp hanen til bakstekjerringa: "Kjære mi bakstekjerring,
gi meg lefse; lefse gir jeg treskemannen, treskemannen gir meg
korn, korn gir jeg purka, purka gir meg bust, bust gir jeg
skomakeren, skomakeren gir meg sko, sko gir jeg jomfru Maria,
jomfru Maria gir meg røde gullband, røde gullband gir jeg
linden, linden gir meg lauv, lauv gir jeg olla, olla gir meg
vann, vann gir jeg tuppa, høna mi, som ligger og dras med døden
i nøtteskogen."

"Du får ikke lefse av meg, før jeg får ved av deg," svarte
bakstekjerringa.

Så løp hanen til vedhuggeren: "Kjære min vedhugger, gi meg
ved; ved gir jeg bakstekjerringa, bakstekjerringa gir meg lefse,
lefse gir jeg treskemannen, treskemannen gir meg korn, korn gir
jeg purka, purka gir meg bust, bust gir jeg skomakeren,
skomakeren gir meg sko, sko gir jeg jomfru Maria, jomfru Maria
gir meg røde gullband, røde gullband gir jeg linden, linden gir
meg lauv, lauv gir jeg olla, olla gir meg vann, vann gir jeg
tuppa, høna mi, som ligger og dras med døden i nøtteskogen."

"Du får ikke ved av meg, før jeg får øks av deg," sa
vedhuggeren.

Så løp hanen til smeden: "Kjære min smed, gi meg øks; øks gir
jeg vedhuggeren, vedhuggeren gir meg ved, ved gir jeg
bakstekjerringa, bakstekjerringa gir meg lefse, lefse gir jeg
treskemannen, treskemannen gir meg korn, korn gir jeg purka,
purka gir meg bust, bust gir jeg skomakeren, skomakeren gir meg
sko, sko gir jeg jomfru Maria, jomfru Maria gir meg røde
gullband, røde gullband gir jeg linden, linden gir meg lauv,
lauv gir jeg olla, olla gir meg vann, vann gir jeg tuppa, høna
mi, som ligger for døden i nøtteskogen."

"Du får ikke øks av meg, før jeg får kull av deg," sa smeden.

Så løp hanen til kullbrenneren: "Kjære min kullbrenner, gi
meg kull; kull gir jeg smeden, smeden gir meg øks, øks gir jeg
vedhuggeren, vedhuggeren gir meg ved, ved gir jeg
bakstekjerringa, bakstekjerringa gir meg lefse, lefse gir jeg
treskemannen, treskemannen gir meg korn, korn gir jeg purka,
purka gir meg bust, bust gir jeg skomakeren, skomakeren gir meg
sko, sko gir jeg jomfru Maria, jomfru Maria gir meg røde
gullband, røde gullband gir jeg linden, linden gir meg lauv,
lauv gir jeg olla, olla gir meg vann, vann gir jeg tuppa, høna
mi, som ligger for døden i nøtteskogen."

Så syntes kullbrenneren synd i hanen og ga ham kull. Så fikk
smeden kull, og vedhuggeren øks, og bakstekjerringa ved, og
treskemannen lefse, og purka korn, og skomakeren bust, og jomfru
Maria sko, og linden gullband, og olla lauv, og hanen vann, og
det ga han til tuppa, høna si, som lå for døden i nøtteskogen;
så ble hun god igjen.