Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Dutch

Translated from (French):
Le Corbeau et le Renard

Country of origin: France

Story type: Raven with a Cheese (ATU 57)

Based on The Fox and the Crow (Aesop)

Translations

Azerbaijani - viewaligned

Basque - viewaligned

Catalan - viewaligned

Chinese - viewaligned

Dutch - aligned

English - viewaligned

German - viewaligned

Guyane Creole - viewaligned

Italian - viewaligned

Occitan / Gascon - viewaligned

Picard - viewaligned

Polish - viewaligned

Réunion Creole - viewaligned

Romanian - viewaligned

Tahitian - viewaligned

Turkish - viewaligned

Vietnamese - viewaligned


Add a translation

Adaptations

Иван Крылов (Russian) - viewaligned

De raaf en de vos

Jean de La Fontaine

Meester raaf zat in een eikenboom.
Hij klemde in zijn bek een heerlijk brokje kaas uit Gouda.
Meester vos, gelokt door deze droom
Van geur, keek op en sprak: "Doctor honoris causa,
U met uw wijs en alziend oog
En met uw glanzend zwarte toog,
Als ook uw stemorgaan zo mooi is als uw veren
dan moet toch ieder dier u als een feniks eren!"
Meester raaf, ontroerd door zoveel eer,
Wipte van tak tot tak en boog zich wat naar voren,
Keek toen trots over zijn snavel neer
Op meester vos en om zijn stem te laten horen
Gaapte hij met zijn bek héél wijd.
Maar ja, de kaas was hij toen kwijt.
Hij hapte er nog naar, keek treurig naar beneden.
De vos pakte zijn prooi en fleemde toen tevreden:
"Denk eraan, mijn waarde heer,
Elke vleier schenkt zijn eer
Aan door 't lot verwende vrinden
Die zichzelf belangrijk vinden.
Deze wijze les, helaas,
Kost u wel dit brokje kaas!"
En kraste toen wat laat: "Mij zul je niet meer pakken!"