Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Dutch

Translated from (French):
La Cigale et la Fourmi

Country of origin: France

Story type: The Ants and the Grasshopper (ATU 280A)

Based on The Ants and the Grasshopper (Aesop)

Translations

Albanian - viewaligned

Catalan - viewaligned

Dutch - aligned

English - viewaligned

German - viewaligned

Hungarian - viewaligned

Italian - viewaligned

Polish - viewaligned

Portuguese - viewaligned

Spanish - viewaligned

Tahitian - viewaligned

Turkish - viewaligned


Add a translation

De krekel en de mier

Jean de La Fontaine

De krekel sjirpte dag en nacht, zo lang het zomer was,
Wijl buurvrouw mier bedrijvig op en neer kroop door 't gras
"Ik vrolijk je wat op," zei hij. "Kom, luister naar mijn lied."
Zij schudde nijdig met haar kop: "Een mier die luiert niet!"
Toen na een tijd de vrieswind kwam, hield onze krekel op.
Geen larfje of geen sprietje meer: droef schudde hij zijn kop.
Doorkoud en hongerig kroop hij naar 't warme mierennest.
"Ach, juffrouw mier, geef alsjeblieft wat eten voor de rest
Van deze barre winter. Ik betaal met rente terug,
Nog vóór augustus, krekelwoord en zweren doe 'k niet vlug!"
"Je weet dat ik aan niemand leen,"
Zei buurvrouw mier toen heel gemeen.
"Wat deed je toen de zon nog straalde
En ik mijn voorraad binnenhaalde?"
"Ik zong voor jou," zei zacht de krekel.
"Daaraan heb ik als mier een hekel!
Toen zong je en nu ben je arm.
Dus dans nu maar, dan krijg je 't warm!"
Wie leeft van kunst gaat door voor gek.
Vaak lijdt hij honger en gebrek.