Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Tahitian

Original title (French):
Le petit Poisson et le Pêcheur

Country of origin: France

Translations

Basque - viewaligned

Tahitian - aligned


Add a translation

Te harehare e te ta'ata tautai.

Jean de La Fontaine

Na roto i te fa'aora a te Atua,
e tae te harehare i te ho'ê faito pûharehare,
i muri mai te ho'ê faito uruati

Terâ te parau a te harehare
i te ta'ata tautai,

na mua a'e o na e tu'u ai
I roto i ta na ha'ape'e.
"To 'u hoi na'ina'i, e aha te vâhi faufa'a
mai te mea, aita ho'ê a'e mâ'a
i roto i to 'u tino".

A tu'u ia 'u i roto i te miti,
Ia rarahi au,
E nehenehe ia 'oe e 'amu ia 'u.
Teie mau tau i mua,
E pûharehare ia vau
Aore râ e uru'ati au.
E rahi ia te mâ'a
i roto i ta 'oe farai pâni i te reira pô

Teie te tâtarara'a o teie 'a'amu.
Mea maita'i ho'ê te noa'a mai i teie nei
Aore râ e piti paha ia ananahi

Teie mahana, mea pâpû
Ananahi 'e'ere paha ia i te mea pâpû.