Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Dutch

Original title (French):
Conseil tenu par les Rats

Country of origin: France

Translations

Dutch - aligned


Add a translation

Rattenraad

Jean de La Fontaine

Een kat - Spekkater was zijn naam -
deed aan de ratten zoveel kwaad
dat er haast geen meer waren
zoveel had hij er begraven.
De rest dierf zijn hol niet verlaten
en moest zijn voedsel daaglijks laten.
Spekkater was voor het rattenvolk
geen kat maar een wreed demon.
Op een dag ging hij wijd en zijd
op zoektocht naar een wijf.
Toen hij sabbat vierde met zijn dame
gingen de ratten zich beramen
over zijn dwingelandij.
Hun dekenknaagdier vol voorzichtigheid,
zei dat men eerder vroeg dan later
een bel moest binden aan de kater.
Telkens als hij dan ging op jacht
zou verdwijnen elke rat.
Een ander redmiddel kende hij niet.
Geen rat die daar bezwaar in ziet.
De zaak bevalt hen wonderwel,
maar hoe binden aan zijn nek de bel?
De een zei: - Mij niet gezien, ik doe het niet.
Een ander: - 'k Zou het besterven. Men verliet
elkaar en er werd niets gedaan.
Ik zelf ook zag menige raad
die door nietsdoen uitblonken,
geen raad van ratten maar van monken,
zelfs van kanunniken de zittingen
die zonder besluit uiteengingen.

Om alleen te delibereren
vindt het hof veel hoge heren,
maar komt het op uitvoeren aan
dan gaan ze allen uit elkaar