Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Dutch

Original title (French):
Le Chat et les deux Moineaux

Country of origin: France

Translations

Dutch - aligned


Add a translation

De kat en de twee mussen

Jean de La Fontaine

Een kat, tijdgenoot van een jonge mus,
woonde bij hem van toen hij nog was een uk.
Kooi en mand hadden dezelfde huisgoden.
De kat werd vaak gepest door de kleine vogel.
De een hapte met zijn bek, d'ander trapte met zijn poten.
Deze laatste nochtans spaarde zijn kleine vriend
en strafte hem maar half al had hij meer verdiend,
hij had immers gewetensbezwaren
om zijn gezag met zijn klauwen te bezwaren.
De mus toonde minder overleg
en bleef de poes bestoken met haar bek.
Omdat ze wijs was en discreet
vergaf ze hem zijn gesar keer op keer.
Onder vrienden moet men zonder wrevel
aan wrok of woede nimmer toegeven.
Daar ze elkaar kenden van jongs af aan
heerste er peis en vrede in hun bestaan.
Nooit sloeg hun spel over in strijd ...
Toen nu een mus uit hun nabijheid
kwam buurten en goede vriendjes werd
met vrolijk Pierken - in mindere mate met de kater -
ontstond tussen de twee vogels gekrakeel
en daaruit haalde de kat voordeel.
- Die indringer, siste hij, komt hier zo maar
bespotten mijn vriend en kameraad.
Mag die gladjanus zijn bakje leegjatten?
Neen, bij de god der katers en der katten!
Hij mengde zich meteen in de strijd
en at d'indringer op in geen tijd.
- Nou, meesmuilde de kat ad rem en raak,
mussen zijn exquis en fijn van smaak.
Bij nader inzien at hij ook zijn vriendje op.
Welke moraalles levert deze fabel ons
die zonder dat onafgewerkt zou zijn?
Ik zie er wel een paar maar zonder lijn.
Voor u, Prins, is gewone kost zo'n ruzie,
maar zoveel inzicht heeft mijn muze niet.