Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Wentworth Webster - 1877

Narrated by Estefana Hirigaray

Original version in Basque

Country of origin: Spain
  - Region: Basque Country

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Axeria

Wentworth Webster

Behin batez bazen axeri bat eta egun batez errekontratzen du gizon bat ur bazter batean eta erraten dio eian posible duen pasatu ur hartan. Erraten dio:

—Zer emanen nauk sari?

Eta gizonak erraten dio:

—Hirur egia erranen hauzkit, bat urean sartu eta kusian, bertzia erditan eta bertzia akhabantzan. Eta hartzen du eta erraten dio kusian:

—Orai errak niri egia.

Eta gizonak erraten dio:

—Batzuek erraten ditek: A! Zer gau ederra! Iduri dik eguna, bainan ez duk gaua sekulan eguna bezin ederra!

Axeriak erraten dio:

—Hala duk. Egia duk hori.

Eta gero urean bide puxka bat egin zutenean erraten dio:

—Orai erditan gaituk. Errak bigarren egia.

—Oi hau arthua! Iduri du ogia! Bainan ez duk egia. Ez duk sekulan artoa ogia bezin ona.

Axeriak erraten dio:

—Hala duk, egia duk hori.

Gero, ura pasatu zutenean erraten dio axeriak:

—Errak orai hirugarren egia.

Eta gizonak erraten dio:

—Axerito, axerito. Galtzak txarrak dituk, bainan txarrak izanen dituk ni baino hobiagorik ur huntan pasatzen ez baduk.