Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Adapted translation in Polish
  by Władysław Noskowski - 1876

Translated from (French):
La Cigale et la Fourmi

Country of origin: France

Story type: The Ants and the Grasshopper (ATU 280A)

Based on The Ants and the Grasshopper (Aesop)

Translations

Albanian - viewaligned

Catalan - viewaligned

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

German - viewaligned

Hungarian - viewaligned

Italian - viewaligned

Polish - aligned

Portuguese - viewaligned

Spanish - viewaligned

Tahitian - viewaligned

Turkish - viewaligned


Add a translation

Konik polny i mrówka

Jean de La Fontaine / Władysław Noskowski

Niepomny jutra, płochy i swawolny,
Przez całe lato śpiewał konik polny.
Lecz przyszła zima, śniegi, zawieruchy —
Gorzko zapłakał biedaczek.
"Gdybyż choć jaki robaczek.
Gdyby choć skrzydełko muchy
Wpadło mi w łapki... miałbym bal nie lada!"
To myśląc, głodny, zbiera sił ostatki,
Idzie do mrówki sąsiadki
I tak powiada:
"Pożycz mi, proszę, kilka ziaren żyta;
Da Bóg doczekać przyszłego zbioru,
Oddam z procentem — słowo honoru!"
Lecz mrówka skąpa i nieużyta
(Jest to najmniejsza jej wada)
Pyta sąsiada:
"Cóżeś porabiał przez lato,
Gdy żebrzesz w zimowej porze?"
"Śpiewałem sobie." — "Więc za to
Tańcujże teraz, niebożę!"