Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Benedek Elek - 1894

Original version in Hungarian

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Vár és forrás

Benedek Elek

Két tündérleány folyton afölött versengett, hogy melyik szebb kettejük közül. Mind a kettõ annyira egyforma s annyira szép volt, hogy soha senki nem tudott választani közülök.

- Hát akkor - mondá egyik tündér a másiknak - másként segítsünk magunkon. Próbáljuk meg, melyik képes szebb munkát vinni véghez! Az lesz aztán a szebb is.

Az egyik tündér a Tartod nevû hegyre egy gyönyörûséges várat épített. Csak úgy ragyogott az aranytól, ezüsttõl, gyémánttól. Kilencszáz ablaka volt, s folyton forgott a sarkán. Hát a másik tündér mit csinált? Forrást fakasztott a hegy tövében. Gyógyító erejû forrást. Mikor aztán mind a kettõ kész volt a mûvével, egy öreg vándor ért oda. Ezt szólították meg bírónak, hadd ítéljen: melyik mûve szebb.

- Ugye az én váram? - faggatá a várépítõ tündér.

A vándor azonban, ki nagyon meg volt szomjúhozva, felelet helyett ivott a forrásból, s egyszerre eltûnt szomjúsága, s mintha megfiatalodott volna, oly jól érezte magát.

- Ez a forrás a szebbik - mondá aztán, mikor látta, hogy a várépítõ tündér nem éri be a néma felelettel -, ez a szebb, mert ez a jobb.

Dühös lett a várépítõ tündér, de szörnyû dühös. Nagy dühében a hegynek fordult, s azt mondá:

- No, te hegy, megszépítelek, de szépségedet tovább nem tartod. (Azóta hívják Tartodnak a hegyet, mely a Székelyföld egyik magas hegye.)

Azzal kiszedte a vár szegletköveit, s a csillogó, ragyogó várnak híre-pora sem maradt, úgy eltûnt a föld színérõl.