Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Benedek Elek - 1894

Original version in Hungarian

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

A kutya meg a nyúl

Benedek Elek

A világ teremtésekor az állatok nagy barátságban voltak egymással, nem üldözte egyik a mást, mint most. Különösen nagy barátságban volt a kutya a nyúllal.

Történt egyszer, hogy több állat összegyûlt egy erdõben, ott nagy tüzet raktak, a tûz körül játszadoztak, mulatoztak. Egyik-másik pirítgatta a talpát a tûz melegénél.

A tûz mellé ült a kutya is, pirította a talpát, de egyszerre csak háta mögé lopódzott a nyúl, s a kutyát játsziságból a tûzbe lökte.

Megmérgelõdik a kutya, hirtelen kiugrik a tûzbõl, látja, hogy a talpáról leperzselõdött a szõr. Hiszen neki sem kellett egyéb, mérgében megkapta a nyúl farkát, s kettéharapta. Azóta oly kurta a nyúl farka, s azóta üldözi a kutya a nyulat, mindenütt, ahol látja - még ott is, ahol nem látja, csak a nyomát szagolja...