Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Benedek Elek - 1894

Original version in Hungarian

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

A lélek

Benedek Elek

Mikor az Úristen megteremtette az embert, odament az ördög, s azt mondta nagy hetykén:

- Hát ez mi? Ember? Így én is meg tudom teremteni.

Mondotta az Úr mosolyogva:

- Jól van, hát csak teremtsd meg!

Az ördög mindjárt munkának látott, s egy óra sem telt belé, megformázta az emberi testet.

- Ihol az ember! - mondotta az ördög.

- Nagyon jó - mondta az Úr -, most csak állítsd talpra!

Próbálja az ördög, mesterkedik mindenféleképpen, de bizony az õ embere nem tudott talpra állani.

- Látod, látod, nem áll meg - mondotta az Úr.

- Mért nem áll meg?

- Mert nincs benne lélek.

- Hát honnét vegyek lelket belé?

- Az a te dolgod.

Tovább mesterkedett az ördög, de bizony lelket nem tudott adni a testbe. Akkor az Úristenhez fordult:

- Látom, hogy erre nem vagyok képes nálad nélkül. Adj lelket ebbe is!

Mondá az Úr:

- Lelket nem adok az ördögnek, elégedj meg a testtel.

Ezért nem szabad az ördög a lélekkel.