Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Benedek Elek - 1894

Original version in Hungarian

Country of origin: Hungary

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

A légy

Benedek Elek

Elmondom nektek a légy eredetét. Mikor Krisztus urunk Szent Péterrel a földön járt-kelt, Péter többek közt azt találta mondani:

- Hej, Uram, de szeretnék Isten lenni!

- Ugyan mért szeretnél Isten lenni? - kérdezte Krisztus urunk.

- Csak azért, Uram, hogy én is teremtsek valamit.

Mondta Krisztus urunk:

- Hát jól van, fiam, teljék kedved. Végy föl egy marék földet, s szorítsd meg jól.

Péter fölmarkolt az útról egy csomó homokot, s jól összeszorította. Kérdezte Jézus:

- No, Péter, jól összeszorítottad-e?

- Jól, Uram, jól.

- Hát most, nyisd ki a markodat, s mondjad, hogy: légy!

Péter kinyitja a markát, s mondja hangosan:

- Légy!

Ahogy ezt a szót kimondta, minden szem homokból egy légy lett! Csak úgy ellepték Pétert, zümmögtek-zummogtak, röpködtek az arca körül, s hiába verte el magától, ismét visszaszállottak, s szörnyen alkalmatlankodtak.

- No, Péter - kérdezte Krisztus urunk -, akarsz-e még valamit teremteni?!