Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Vietnamese
  by Tú Mỡ

Translated from (French):
Le Corbeau et le Renard

Country of origin: France

Story type: Raven with a Cheese (ATU 57)

Based on The Fox and the Crow (Aesop)

Translations

Azerbaijani - viewaligned

Basque - viewaligned

Catalan - viewaligned

Chinese - viewaligned

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

German - viewaligned

Guyane Creole - viewaligned

Italian - viewaligned

Occitan / Gascon - viewaligned

Picard - viewaligned

Polish - viewaligned

Réunion Creole - viewaligned

Romanian - viewaligned

Tahitian - viewaligned

Turkish - viewaligned

Vietnamese - aligned


Add a translation

Adaptations

Иван Крылов (Russian) - viewaligned

Quạ và cáo

Jean de La Fontaine / Tú Mỡ

Thầy Quạ đậu trên cây
Mỏ ngậm miếng pho-mát
Thầy Cáo thấy thơm ngát
Bèn lại tán thế này:
"Kính chào tôn ông Quạ
Khôi ngô và phong nhã
Tôi trông đẹp nhất ngài!
Lại dám đâu nói sai
Nếu giọng ngài bẻ bai
Như lông ngài hào nhoáng
Thì ngài quả xứng đáng
Là chúa Phượng lâm sơn"
Quạ nghe nói sướng rơn
Muốn tỏ mình tốt giọng
Mở toang cái mỏ rộng
Để rơi quách miếng mồi
Cáo cuỗm phắt, ngỏ lời:
"Thưa tôn ông quý hoá
Xin điều này ghi dạ
Phàm kẻ nịnh hót xằng
Chỉ sống bám vào thằng
Cả nghe lời tán tỉnh
Bài học này tôi tính
Đổi pho-mát còn hời"
Quạ xấu hổ điếng người
Quyết thề - nhưng muộn quá
Từ nay không hớ nữa