Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Guyane Creole

Translated from (French):
Le Corbeau et le Renard

Country of origin: France

Story type: Raven with a Cheese (ATU 57)

Based on The Fox and the Crow (Aesop)

Translations

Azerbaijani - viewaligned

Basque - viewaligned

Catalan - viewaligned

Chinese - viewaligned

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

German - viewaligned

Guyane Creole - aligned

Italian - viewaligned

Occitan / Gascon - viewaligned

Picard - viewaligned

Polish - viewaligned

Réunion Creole - viewaligned

Romanian - viewaligned

Tahitian - viewaligned

Turkish - viewaligned

Vietnamese - viewaligned


Add a translation

Adaptations

Иван Крылов (Russian) - viewaligned

Gro-bèk ké Chat-tig

Jean de La Fontaine

Roun jou, konpè Gro-bèk asou roun gro pyébwa,
Té ka manjé roun kwi kwak ké patawa.
Konpè Chat-tig té ka drivé an danbwa-a,
Santi bon lòdò-a, i di : “Fodré mo manjé sa.”
Moun-an ki té la, a li ki di nou sa!
Pa doumandé-nou a kimoun ki té la!
Tout so nen louvri, Chat-tig swiv lòdò-a.
Roun moman, i lévé so nen, kisa i ka wè anlè-a ?
Asou roun fronmajé, Gro-bèk kou agouloufya,
So bèk annan roun kwi kwak ké patawa!
“A kouman mo konpè to pouvé rété la ?
Toti fini di annan krik-a,
Bondjé envité tout zozo annan syèl-a,
Toutmoun ja anlè-a, a to rounso ki pa la!”
Gro-bèk annan sa tan-an té ka fè gran wach,
Apenn i tandé sa, i paré pou dékròchté lalin-an.
Lanprèsman chapé vitman-présé anlè-a,
Zòt pa bézwen doumandé, kwi-a alélouya!
Chat-tig pa pédi tan, i té ka antann sa,
I rivé trapé kwi-a é ari kra! Kra! Kra!
“Mèsi mo konpè, fason mo té fen an,
Mo pa jan krè to té ibo konran!”
A dépi sa jou-a, zòt tout pitèt ja wè sa,
Gro-bèk pa ka manjé nenpòt kouman.
Ki sé pou wasay, wara, patawa,
I ka tjenbé sa ké so bèk, i ka voyé sa monté, épi i ka valé sa!
Gro-bèk a pitèt to, Chat-tig nenpòt moun-an
Ka sasé trapé ti bagaj-a to gen an.
Chonjé : “pisimyé to gen roun ti atipa jodla,
Olyé to konté dimen asou roun gro palika.”