Multilingual Folk Tale Database


Information

Unknown author - 13CAD

Retold version in Middle Dutch - 1300

Source: Esopet (nr. 08)

Country of origin: Netherlands

Story type: The Wolf and the Crane (ATU 76)

Based on Lupus et gruis (Phaedrus)

Translations

Dutch - viewaligned


Add a translation

Die wolf ende die crane

Een wolf becnaegde bene vele.
Hem bleef een stekende in die kele,
hi beloefdem giften groet
diene holp uter noet.
Met langhen halse quam daer een
crane die hem trac ute dat been.
Als die wolf al was ghenesen,
wilde die crane ghepayt wesen.
Doe seide die wolf: hi es wel onvroet,
mijn here die crane, die omt goet
niet en penst dat men hen doet.
Hin pensder omme, ware hi vroet
hi stac zijn hoeft in minen mont.
ic lieten keren al ghesont.
Hoert hier wonder, soete liede:
nochtan wil hijs hebbe miede.
Souder emmer miede sijn,
met meere rechte waer si mijn.’
Dus mach hi winnen, die doet
den quaden ere ende goet.