Multilingual Folk Tale Database


Information

Unknown author - 13CAD

Retold version in Middle Dutch - 1300

Source: Esopet (nr. 02)

Country of origin: Netherlands

Based on Lupus et Agnus (Phaedrus)

Translations

Dutch - viewaligned


Add a translation

Den wolf ende den lam

Een wolf ende een lam goedertieren
Kwamen drinken te ener rivieren;
Zi gingen drinken in twee steden:
De wolf drank boven, ’t lam beneden.
Doe zeide die wolf: “du bevuulst mi al
’t Water dat ik drinken zal.”
“Ai here,” sprak dat lam, “wat zegt gi?
’t Water komt van u tot mi.”
“Ja,” zeide die wolf, “vloekstu mi toe?”
’t Lam antworde: “here, ik en doe.”
“Du does’t,” sprak hi, “dus dede dijn vader
Wilen eer ende dijn geslachte algader.”
’t Lam sprak: “ik en was doe niet geboren,
Twi zoude ik eraf hebben toren?”
“Nog,” zeide die wolf, “hoor ik di spreken?
Ik wane wel, ik zals mi wreken;”
Die wolf sloeg te stikken ende scheurt;
’t Lam nochtan hads niet verbeurd;
Dus vindt een kwaad man occusoen,
Als hi den goeden kwaad wil doen.