Multilingual Folk Tale Database


Information

Unknown author - 13CAD

Retold version in Middle Dutch - 1300

Source: Esopet (nr. 09)

Country of origin: Netherlands

Based on Canis Parturiens Ad Alteram (Phaedrus)

Translations

There are no translations available for this story

Add a translation

Die teve ende die welpen

Ene teve ghinc swaer met welpen,
Soe dat si haer niet en conste gehelpen.
Si bat I der ander teven orlof
Te gheligghene in haer hof,
Ende in haren nest op hovesschede.
Die teve dede der ander bede.
Alse die teve gheleghen was,
Ende van II welpenen ghenas,
Dander bat, dat si boude
Hare stede rumen soude.
Die ghene en wilde doer haer niet vlien,
Si seide: ‘wie soude di ontsien?
Wiltu vechten jeghen ons drien,
Di magher wel leit ave ghescien.
Het wort met storme ende met wighen,
Seldi uwen nest weder ghecrighen.’
Die al gheloeft, dat hi hoert,
Scone sprake ende scone woert,
Wort dicke te scerne ghedreven
Dit leert ons dbispel vander teven.