Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 01)

Translated from (French):
Le Corbeau et le Renard

Country of origin: France

Story type: Raven with a Cheese (ATU 57)

Based on The Fox and the Crow (Aesop)

Translations

Azerbaijani - viewaligned

Basque - aligned

Catalan - viewaligned

Chinese - viewaligned

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

German - viewaligned

Guyane Creole - viewaligned

Italian - viewaligned

Occitan / Gascon - viewaligned

Picard - viewaligned

Polish - viewaligned

Réunion Creole - viewaligned

Romanian - viewaligned

Tahitian - viewaligned

Turkish - viewaligned

Vietnamese - viewaligned


Add a translation

Adaptations

Иван Крылов (Russian) - viewaligned

Belia eta haxeria

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Zuhain baten kukulan jaririk,
Bele jauna zagon gaznabat moskoan.
Haxeri jaun usainaz deithurik
Ghelditu zen zuhainaren ondoan.
Hitz hoiek diotzu hegaltariari:
Egun hon, agur, gure jaun beliari!
Zoin pollit, zoin eder den!!
Eghiazki, zure botzak zaiaren
Balinbadu iduria,
Bortutan diren ihizi ederrenen
Zu zira erreghia.
Beliak, hitz hoietzaz hanturik,
Bere botz ederra erokutzi nahidu;
Mosko handibat zabalturik,
Gazna lurerat uztendu.
Haxeriak, gazna atzamanik,
Beliari erran zuen ordian:
Jakinzak, jauna, lausenkaria
Hari beha denaren khostuz mundian,
Bethi danik izan dela jankidia.
Ene lezioneak, arauz, balio-dik
Gaznabat segurki.
Bere tontokeriaz ahalketurik
Beliak, berantxki,
Zin eghin umen zuen
Ghehiago ezutela atzamanen.