Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 06)

Translated from (French):
Le Rat de ville et le Rat des champs

Country of origin: France

Story type: Town Mouse and Country Mouse (ATU 112)

Based on The Town Mouse and the City Mouse (Aesop)

Translations

Basque - aligned

English - viewaligned


Add a translation

Hiriko arathoa eta kanpoko arathoa

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Behin hiriko arathoaren etxera
Kanpoko arathoa kumitatia izan zen
Txorizko apairu batetara,
Biak adixkide hon beitziren.
Turkia oihalbaten gainen
Apairia hedaturik izan zen.
Eztut erranen zer bizia
Adixkide hoiek eghin zuten.
Hona zen apairia
Deusit menx etzuten.
Barazkariaren erdian
Amurratiak izan zian.
Borthan herox bat dute enzuten;
Behala adixkide hoiek barnia husten,
Eta laster eghiten.
Herotxa da ixiltzen.
Akaba dezagun apairia,
Dio hiritarrak.
—Egunko badizugu asia,
Dio kanpotarrak,
Bihar ene etxera zira jinen,
Ezteizut hain apairu ederra emanen.
Bena herotxik eztuzu enzunen.
Adio arren, enuzu mengoa plazeren
Loxareki hartzen direnen.