Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 07)

Translated from (French):
Le Loup et l'Agneau

Country of origin: France

Based on The Wolf and the Lamb (Aesop)

Translations

Basque - aligned

Dutch - viewaligned

English - viewaligned

German - viewaligned


Add a translation

Adaptations

Natale Rocchiccioli (Corsican) - viewaligned

Oxoa eta axuria

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Azkharenaren arrazoa bethi da hobena
Ikhussiren dugu berhala.
Axuribat ari zen edaten
Errekabaten urretik.
Oxobat barurik
Hara da jiten,
Gossiak deithurik.
Ahalkegabia,
Zertako ene edaria,
Dun thurbusten?
Dio oxoak bere khexian,
Zehaturik iz izanen.
—Jauna, dio axuriak,
Etzitiela, othoi, egon samurrian,
Eztitit urrian hoiñak;
Soizu, banoazu edatez
Hoghei urhatxez
Zu baino beherago,
Eta zure edaria,
Segurki duzu eghia,
Eztit niholere thurbusten.
Thurbusten dun, dio gorago
Abere gaitz horrek,
Eta badakiñat joanden urthian,
Zuhain baten azpian,
Nitzaz hinzala gaizki minzatzen,
—Nolaz?… Enunduzun sorthurik,
Ene ama orano dit egoskitzen,
Erraiten dero axurik.
—Hik ezpadun erran, hire anaiek—
Eztit anaierik. —Beraz hire askaziek.
Enaizie hanbat maithatzen
Ziek, zien arzainek,
Eta horek;
Badakiñat, bena nun mendekaturen.
Ordian oihanialat du eramaiten,
Eta hortz ederrez han jaten.