Multilingual Folk Tale Database


Information

Author: Jean de La Fontaine - 1668

Translated into Basque
  by Jean Baptiste Arxu - 1848

Source: La Fontainaren (nr. 10)

Original title (French):
Le Loup plaidant contre le Renard par-devant le Singe

Country of origin: France

Translations

Basque - aligned


Add a translation

Oxoa minzo haxeriaren kontra tximinoaren aitzinian

Jean de La Fontaine / Jean Baptiste Arxu

Oxobatek zion ebaxi zaiotela
Eta haxerik, haren aizoak,
Bizi aski gaixtokoak,
Ohoinkeria hori eghin zuela.
Tximinoaren aitziniala
Jiten dira bi aizoak.
Emaiten duzte bere arazoak,
Batak hola, bestiak hala.
Kaxetan gainen izerdiz zagoen
Tximinoa; egundano ezuen
Gauza belzagorik ikhussi.
Aizoak hitzkatzen dira biziki,
Oïhuz, marraskaz
Eta debrukaz.
Tximinoak hoien gaixtokeria ikhussirik
Diote: aspaldian zirade ezaguturik,
Ene adiskidiak,
Etziraie itzuliren botzak.
Oxoa, hik duk erran
Zerbait deierala eraman,
Nahi bada deusik eztian galdu.
Haxeria, hik duk aldiz hartu
Zer ere beteie galtatzen.
Tximinoak uste zuen
Nolako nahi erranak
Kastigatzen dituela gaixtoak.